''
| | |
: 17:41 : 6:05 " ", 3/3/21


( " - ("

: הרגע האחרון של הגלות נעשה הרגע הראשון של הגאולה
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')