''
| | |
: 16:54 : 5:55 ' ", 27/10/20


( " - ("

: לומר לעם: יהודים, הקב"ה אוהב אתכם!
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')