''
| | |
: 18:39 : 6:28 ' ", 19/9/20


( " - ("

: לעורר, למחות, ובעיקר להתפלל
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')