''
| | |
: 16:36 : 6:29 ' ", 6/12/19


( " - ("

: לעורר, למחות, ובעיקר להתפלל
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')