''
| | |
: 17:03 : 6:41 " ", 19/1/20


( " - ("

: קיום תורה ומצוות למעלה ממדידה והגבלה
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')