''
| | |
: 16:37 : 6:17 " ", 22/11/19


( " - ("

: לכל אחד ואחד חלק בתורה שעל-ידו 'מתברר' חלקו בעולם
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')