''
| | |
: 16:38 : 6:16 " ", 21/11/19


( " - ("

: שאלות ותשובות בענייני טהרת הידיים והגוף
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')