''
| | |
: 17:08 : 6:39 ' ", 23/1/21


( " - ("

: סעודת פורים שחל בערב-שבת * יארצייט שחל בשבת בתוך שנת אבילות
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')