''
| | |
: 19:03 : 6:24 ' ", 4/4/20


( " - ("

: הדור של מתן-תורה קשור לדור הגאולה
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')