''
| | |
: 18:27 : 6:34 ' ", 28/9/20


( " - ("

: שבת ויום-הכיפורים - חיבור נעלה
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')