''
| | |
: 19:03 : 6:24 ' ", 4/4/20


( " - ("

: מנהגי חב"ד לערב יום הכיפורים - ערב שבת
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')