''
| | |
: 18:35 : 6:30 ' ", 22/9/20


( " - ("

: כל יהודי הוא 'מלך' על הטבע – בכוח התנהגותו ה'ניסית'
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')