''
| | |
: 16:36 : 6:27 " ", 3/12/20


( " - ("

: הטהרה מהטומאה החמורה ביותר על-ידי הפרה הירודה ביותר
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')