''
| | |
: 16:38 : 6:35 " ", 15/12/19


( " - ("

: הטהרה מהטומאה החמורה ביותר על-ידי הפרה הירודה ביותר
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')