''
| | |
: 16:36 : 6:26 " ", 1/12/20


( " - ("

: האם חובתו של כל אחד לכבד עשירים
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')