''
| | |
: 16:53 : 5:56 ' ", 28/10/20


( " - ("

: הכוונה הפנימית במכירת יוסף
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')