''
| | |
: 19:50 : 5:41 " ", 4/7/20


( " - ("

: לא מוכנים להישאר ב"מדבר" הגלות
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')