''
| | |
: 17:01 : 6:42 ' ", 17/1/21


( " - ("

: לא מוכנים להישאר ב"מדבר" הגלות
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')