''
| | |
: 18:37 : 6:30 ' ", 21/9/20


( " - ("

: בקיום שליחותו של 'יצחק' זוכים לכל הברכות
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')