''
| | |
: 18:33 : 6:32 ' ", 23/9/20


( " - ("

: כשהשכל הורעל, נדרשה מסירות נפש
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')