''
| | |
: 17:39 : 6:08 ' ", 29/2/20


( " - ("

: השכחה שמביאה לגאווה, ולעומתן – ביטחון בה'
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')