''
| | |
: 16:36 : 6:28 " ", 4/12/20


( " - ("

: הזיכרון ההיסטורי כבסיס לתקווה
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')