''
| | |
: 16:42 : 6:09 " ", 13/11/19


( " - ("

: כדי לצאת ממצרים צריך ללהט וחיות בקדושה הנובעת מפנימיות התורה
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')