חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:39 זריחה: 5:38 כ"א באייר התשע"ט, 26/5/19
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

משפט כהלכה

נושא: מצוות - בין אדם לחברו
הרב המשיב: _מערכת שו"ת

תאריך: י"ט באלול התשס"ב (27/08/02)

השאלה:
מהי הדרך, על-פי ההלכה, שבה צריך לנהוג מי שיש לו תביעה כלפי רעהו?


תשובת הרב:

תחילה ינסה להתפשר איתו בעצמו, או על-ידי ידידים משותפים. לא הצליח - יציע לו בוררות מוסכמת. לא הצליח - יתבע אותו לדין-תורה לפני בית-דין רבני כלשהו (אפשר גם לפני שלושה בני-תורה, שישמשו כבית-דין).

הנתבע רשאי לסרב לדון לפני בית-דין זה (אלא אם כן זהו בית-הדין הקבוע של קהילתו לדיני ממונות). במקרה זה יש להציע בוררות כלשהי או בית-דין שיהיה מקובל על שני הצדדים, ובית-הדין הזה יאשר את הבוררות או את הפנייה לבית-דין אחר המוסכם על שני הצדדים.

התורה (ראה רש"י בפרשת "ואלה המשפטים") אוסרת לתבוע ב"ערכאות", דהיינו בבית משפט אזרחי שאינו מושתת על פי דיני התורה, גם אם שני הצדדים מסכימים לכך, ואף אם חוקי המדינה זהים במקרים מסוימים לדיני התורה. אם השופט ב"ערכאות" הינו יהודי, התדיינות בפניו חמורה אף יותר מאשר פנייה ל'ערכאות של גויים', משום שכאן מכשילים גם את השופט היהודי באיסור שפיטה שלא על-פי ההלכה, אלא אם כן ניתן לכך היתר הלכתי, כגון אם אחד הצדדים מסרב להתדיין לפני בית-הדין. במקרה כזה, אם הנתבע הוזמן על ידי בית הדין לדין תורה, בהזמנה מסודרת, שבו נמסרה לו מהות התביעה וסיבתה וניתנה לו אפשרות לענות עליה (אפילו בטלפון) - ועבר זמן סביר ולא השיב על התביעה ולא התייצב לדיון; אז מתיר בית-הדין הרבני לתובע לפנות לבית המשפט האזרחי (שיש בכוחו לכוף את הנתבע להתייצב למשפט).

אגב, בענייני צוואות, יש עורכי-דין המתיימרים להסדיר את העניין לפי ההלכה, מבלי שיידעו לבצע זאת כדין. חשוב לפנות אך ורק לרב מוסמך המומחה בעניינים אלו.

מקורות: שו"ע חו"מ ר"ס ג. טוש"ע סי' כו וב"י שם. ש"ך סי' עג ס"ק לו, לט. סי' שסט סי"א בהג"ה. חזון-איש סנהדרין סי' טו סק"ד. שו"ת ציץ אליעזר חי"ב סי' פב. שו"ת יחוה דעת ח"ד סי' סה. "דיני ממונות" ח"א עמ' שמה. ח"ג עמ' קצב. ח"ד עמ' מח. 'תחומין' כרך ג' עמ' 239 ואילך.
(191)

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)