חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:14 זריחה: 6:06 ט"ו בניסן התשע"ט, 20/4/19
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

קביעת יהדות לפי האם

נושא: חיי יהדות
הרב המשיב: הרב יוסף ש. גינזבורג

תאריך: ט"ז בתמוז התשס"ג (16/07/03)

השאלה:
למה יהדותו של ילד נקבעת על-פי אימו, ואילו הכהונה, למשל, נקבעת על-פי האב?

תשובת הרב:

בתורה נאמר (דברים ז,ג-ד): "בתך לא תיתן לבנו ובתו לא תיקח לבנך, כי יסיר את בנך מאחריי". מזה הבינו חז"ל, כי רק החתן הגוי יסיר את בנך (=נכדך מבתך) מה', אבל כלתך הגויה לא תסיר את נכדך מה', הבינו חז"ל כי בנה כבר מעיקרו איננו יהודי, ואינו קרוי כלל "בנך".

זאת ועוד: הואיל והעובר מתפתח ברחם האם ושם הוא נבנה ומקבל את צורתו הסופית, יש לאם השפעה גדולה יותר על שלמותו, בריאותו ואופיו הרוחני.

המושג 'משפחה' נותן עדיפות לאב, ולמשפחת האב, בעניינים מסויימים, כמו לעניין ירושה, ולקביעת השייכות לשבט כלשהו בתוך עם-ישראל, וכן לקביעת הלאום בין אומות העולם לבין עצמן (כנעני, מצרי, אדומי, עמוני) על-פי התורה.

אולם בין יהודים ללא-יהודים לא ייתכנו נישואין על-פי התורה (הביטוי 'נישואי-תערובת' אינו נכון), ולכן אין כאן משפחה. אם האב יהודי והאם גויה, אנחנו רואים כאן רק אישה גויה שילדה ילד, ובנה הולך אחריה ונחשב לא-יהודי כמותה. אם האם יהודייה והאב גוי, שוב אין כאן משפחה אלא אישה יהודייה שילדה ילד, ובנה נחשב יהודי כמותה.

מי שנולד לו ילד מאישה לא-יהודייה, עוונו חמור במיוחד מכיוון שמבחינה הלכתית יש כאן כביכול "פעולה מתמשכת" של הפיכת יהודי לגוי.

לכן, כשעלו עזרא ונחמיה מבבל, לבנות את בית-המקדש השני, והייתה בעם-ישראל התבוללות רבה, כרת העם ברית (עזרא י,ג): "להוציא כל נשים [=נכריות] והנולד מהם... וכתורה יעשה" (אגב, מכאן נראה שיש מצבים שלא רצוי להשפיע על הנשים הנכריות להתגייר).

מקורות: קידושין סח,ב. יבמות צח,א. רמב"ם, הל' איסורי ביאה פי"ב ה"ז ואילך. אנציקלופדיה תלמודית, ערך 'אב', כרך א עמ' ו-ח. ערך 'גוי', כרך ה עמ' רצ. לקוטי שיחות כרך יד עמ' 205.
(703)


   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)