חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:44 זריחה: 5:50 ט"ו בתמוז התשפ"ד, 21/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ברכות ה' בשפע גשמי

"החודש השביעי, הקב"ה בעצמו מברכו בשבת האחרונה של חודש אלול; ובכוח זה מברכים ישראל את החודשים אחת-עשרה פעמים בשנה"
מאמרים נוספים בפרשה
ברכות ה' בשפע גשמי
כוח לעקור הרים
ברית כפולה
אגודה אינה נשברת
יש לך כוח – עובדה
הראש זקוק לרגל
חוטבי עצים ושואבי מים
ברית עם הקב"ה
כל יהודי הוא "עשיר"
קיום נצחי לעם-ישראל
עם-ישראל אינו מיעוט
לא להפריד בין ה'ספר' לבין 'התורה'
כשהקב"ה יוצא מהגלות
עד שייגאל האחרון
תשובה כפולה
לא בשמים
קרוב אליך
למצוא גם בפרטים את המאחד
ברכה שגורמת להעמקת התשובה

אתם נצבים היום (דברים כט,ט)

שבת זו שונה מכל שבת הקודמת לראש-חודש, שכן בעוד בכל שבת שלפני ראש-חודש מברכים את החודש החדש, הר בשבת זו אין מברכים את חודש תשרי.

את סיבת הדבר ביאר רבנו הזקן, בעל התניא, בשם רבו, המגיד ממזריטש (ששמע זאת מהבעש"ט): "החודש השביעי, שהוא החודש הראשון לחודשי השנה, הקב"ה בעצמו מברכו בשבת-מברכים, שהיא השבת האחרונה של חודש אלול; ובכוח זה מברכים ישראל את החודשים אחת-עשרה פעמים בשנה".1

מהי ברכתו של הקב"ה? ברכה זו נאמרת בקריאת התורה של שבת זו: "אתם ניצבים היום".2 המילה "היום" מכוונת לראש-השנה, יום הדין, וכמו שכתוב ויהי היום3 ובתרגום: "והוה יום דינא רבה" [=ויהי יום הדין הגדול]. וכאן מבטיח לנו הקב"ה, שבראש-השנה "אתם ניצבים", קיימים ועומדים, כלומר, "זוכים בדין".

מכלל לפרט

ברכה זו היא ברכה כוללת, ומיד אחרי הכלל באים הפרטים: "ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם... מחוטב עציך עד שואב מימיך". לאחר הברכה הראשונה והכוללת, מפרטת התורה את כל הסוגים שבעם-ישראל, אשר כולם מקבלים את הברכה המיוחדת הדרושה להם.

כל הברכות הללו מיועדות לתכלית אחת - "לעברך בברית ה' אלוקיך".4 כריתת ברית היא ביטוי של התאחדות, כאשר שניים הכורתים ברית ביניהם כאילו נעשים מציאות אחת. כך צריכה להיות ההתקשרות של עם-ישראל לקב"ה - יהודי צריך להרגיש, שהוא והקב"ה דבר אחד.

המעשה עיקר

המטרה המרכזית היא לתת לדברים ביטוי מעשי. ברכותיו של הקב"ה צריכות להתבטא בתוך העולם הזה הגשמי, בשפע גשמי, בהרחבה גשמית. כידוע, הדין של ראש-השנה הוא בעיקר על ענייני העולם הזה ("אין אדם נידון בראש-השנה אלא לענייני העולם הזה"4), ולכן באה ברכת ה' דווקא בצורת שפע גשמי.

כך גם בעבודת ה', העיקר הוא שהדברים לא יישארו במישור הרוחני, אלא יבואו לידי ביטוי מעשי. אמרו חז"ל5: "המעשה הוא העיקר". לא הכוונות, יהיו הנעלות ביותר, הן העיקר, אלא דווקא קיום המצוות בפועל. לכן ההלכה היא, שעל-ידי כוונה בלבד אי-אפשר לקיים את המצוות, ואילו על-ידי הקיום המעשי, אפילו בלא כוונה, יוצאים ידי חובה (אלא שיש צורך גם בכוונה, לשלמות המצווה).

קוממיות

על-ידי עבודת ה' כדרוש, ובכלל זה עבודת התשובה, שעל-ידה נעשית כריתת-הברית עם הקב"ה, זוכים לקבל את ברכותיו של הקב"ה בשבת זו, ו"זוכים בדין", וחודש תשרי נעשה "המשובע והמשביע ברוב טוב לכל ישראל על כל השנה".6

ובפשטות - ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, עד הטובה העיקרית והפנימית - הגאולה האמיתית והשלמה על-ידי משיח-צדקנו, באופן של "ניצבים", כדברי הפסוק "ואולך אתכם קוממיות", בקומה זקופה - ובקרוב ממש.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי תורת-מנחם התוועדויות ה'תשמ"ז כרך ד, עמ' 377)

----------

1)"היום יום" - כ"ה אלול. איגרות קודש כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ כרך ג, סוף עמוד תל ואילך.

2) דברים כט,ט.

3) איוב ב,א.

4) דברים כט,יא.

5) לקוטי תורה דרושים לראש השנה נט,ב בשם הגהות מיימוניות הלכות תשובה ריש פרק ג - בשם הרמב"ן.

6) היום יום שם. 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)