חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:21 זריחה: 6:08 כ' באב התשפ"ב, 17/8/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

החיבור בין הטבע והנס

גם כשהקב"ה מחולל נס, הוא רוצה שהנס יתקשר עם הטבע ולא שישדד לגמרי את מערכותיו. לכן נס המטות בא במתכונת דומה לתהליך הצמיחה הטבעי - פרח, ציץ, פרי
מאמרים נוספים בפרשה
כל המצוות חשובות
לקבל בזכות ולא בחסד
מיזוג ניגודים
שובע ורעבון
הגלות צומחת מהחשבת העולם
עוני ועושר ב"לחם מן השמים"
שוויון שכל-כולו "אצבע אלוקים"
מסירות-נפש של רועה ישראל
הטכנולוגיה בשירות השכינה
הלוחות והצדיקים
שוחד לקב"ה?
מתי הקב"ה נושא פנים
מתוך ההסתר פורץ הגילוי
כמו ילד קטן שמתחיל ללמוד
חובת הנשים בתלמוד תורה
סגלות המזוזה – לשמור
התזכורת המתמדת של המזוזה
המזוזה עובדת בשבילך
המתנה שקיבל משה רבנו
למעלה ממילוי חובה

ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים (במדבר יז,כג)

לאחר שערער קורח על הכהונה, ציווה הקב"ה שכל נשיא שבט ייתן למשה רבנו את מטהו, ועל כל מטה יירשם שם השבט. המבחן יהיה - "והיה האיש אשר אבחר בו, מטהו יפרח".1 המטות הונחו במשכן, ולמחרת "והנה פרח מטה אהרן לבית לוי, ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים".2

נשאלת השאלה, הואיל ופריחת המטות הייתה כל-כולה נס שלמעלה מהטבע, מדוע בא הנס במתכונת דומה לתהליך הצמיחה הטבעי - פרח, ציץ, פרי; הלוא באותה מידה יכול היה הקב"ה להצמיח על המקל שקדים גם בלי פרחים?

שמש בגבעון

שאלה דומה אפשר לשאול על הנס שאירע ליהושע בן-נון בג' בתמוז3 - הנס של "שמש בגבעון דום"4, שבו עצרה השמש את מהלכה ולא שקעה, כדי שיוכל להוסיף להילחם עם עמי כנען.

גם כאן עולה אותה שאלה: כל הנס נועד לעזור לבני-ישראל במלחמתם, אך הקב"ה הלוא היה יכול לחולל תשועה מושלמת - פשוט לגרום ליהושע לנצח מיד במלחמה; לשם מה היה צורך להעמיד את השמש ולהניח ליהושע לנהל מלחמה בדרך הטבע?

שלמות הכוונה

לאמיתו של דבר, בשילוב הזה שבין הטבע ובין הנס טמונה שלמות הכוונה של הקב"ה בבריאת העולם. רצון ה' הוא, שהקדושה האלוקית, העל-טבעית, תתחבר ותתמזג עם המציאות הגשמית של העולם הזה. אין הכוונה שהקב"ה יישאר מציאות נפרדת והעולם יהיה מציאות לעצמו, ולו גם כזו הנשלטת לגמרי על-ידי הקב"ה - אלא שגם הטבע עצמו ימלא את רצון הבורא.

לכן רוצה הקב"ה (ברוב הניסים) שהנס יתקשר עם הטבע ולא שישדד לגמרי את מערכותיו. זה הרעיון הגלום בנס המטות - עצם צמיחת הפרי היא אמנם ניסית, אך בכוח הנס באה צמיחה טבעית (פרח, ציץ, פרי). כך גם הנס של "שמש בגבעון דום" - את המלחמה צריך יהושע לנהל בדרך הטבע, והנס מסייע בעצירת מהלכה של השמש ובהארכת היום.

קבלת-עול והבנה

מכאן נובעות כמה וכמה הוראות בעבודת ה'. כשם שהקב"ה רוצה בשילוב בין הטבע לבין הנס, כך גם בעבודת ה' יש צורך לשלב בין קבלת-עול ('נס') לבין הכרה והרגשה ('טבע'). היסוד הוא קבלת-עול והתבטלות לקב"ה, אבל בה-בשעה רוצה הקב"ה שיהודי יבין את ענייני התורה והמצוות בשכלו וירגיש זאת ברגשותיו שלו.

כך גם בעניין הפרנסה - מצד אחד צריך יהודי להאמין שהפרנסה באה מאת הקב"ה, ועם זאת עליה לבוא בכלים טבעיים, שהעולם מצד עצמו יעניק ליהודי את פרנסתו ברווח, כדי שיוכל לעבוד את ה', ללמוד את תורתו ולקיים את מצוותיו מתוך מנוחת הנפש והרחבה בגשמיות וברוחניות.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי ספר השיחות תנש"א כרך ב, עמ' 650)

----------
1) במדבר יז,כ.
2) שם, כג.
3) סדר עולם רבה פרק יא.
4) יהושע י,יב. 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)