חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:57 זריחה: 6:53 י"ט בחשון התשפ"ב, 25/10/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

החיים שאחרי החיים

תמיהה גדולה מתעוררת על שם פרשת השבוע "חיי שרה". הרי בפרשה דוקא מדובר על מות שרה ועל האירועים שבאו לאחר מכן. מדוע נקראת הפרשה "חיי" שרה?
מאמרים נוספים בפרשה
החיים שאחרי החיים
יופי גשמי ושלמות רוחנית
בעלות כללית ובעלות פרטית
חיי שרה כחיי האדם
אין מתנות חינם
מיד הדיוט ליד מלך
פעל בעולם ואל תשכח את עצמך
ההכשרה - חלק מהעבודה
שבועה בחיים הרוחניים
הכוח לקדש חפצים גשמיים
שיחה שהיא למעלה מתורה
השליחות הראשונה והאחרונה
אלוקי השמים ואלוקי הארץ
מבקשים ומיד נענים
להוציא את השושנה מבין החוחים
יחי המלך לעולם
שלושה ניסים
מלך בעצם מהותו
כשפועלים כראוי מובטחת ההצלחה
יש הבדלים והכול שווה
כוח השפעתו של אברהם

שם הפרשה: חיי שרה

פרשתנו, כולה, עוסקת במאורעות שאירעו לאחר פטירת שרה אמנו: קניית מערת המכפלה כדי לקברה; נישואי יצחק לרבקה, שבה הוא מתנחם על פטירת אמו; ולבסוף מסופר על נישואי אברהם וקטורה (היא הגר) ועל תולדות ישמעאל.

לפיכך מתעוררת תמיהה רבה על שמה של הפרשה - "חיי שרה", בדיוק ההפך מהמסופר בה. הלוא ידוע1, ששמה של פרשה בתורה מדוייק בתכלית, ולכן עלינו לומר שקיים קשר עמוק בין המסופר בפרשה לבין מהותם האמיתית של "חיי שרה".

טיבם של חיים

חיים אמיתיים הם נצחיים. הם אינם מסתיימים בשעת הפטירה, אלא מוסיפים להתקיים ובאים לידי ביטוי בצאצאיו של האדם ובמהלך החיים שנמשך אחר-כך בעולם. מבחינה זו, דווקא האירועים שלאחר הפטירה הם המעידים על טיבם של החיים, כי בכך נבחנת מהותם האמיתית של חיי האדם.

וכך אמרו חז"ל2: "יעקב אבינו לא מת", וההסבר - "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים". כלומר, כאשר זרעו ממשיך בדרכו ובאורחותיו, אז אנחנו יודעים ש"אף הוא בחיים".

וכך דווקא בפרשתנו, המספרת על האירועים שלאחר פטירת שרה, אנו רואים את נצחיות חייה. אנו רואים את רבקה, הממשיכה את דרכה של שרה (ובלשון הכתוב3: "ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו", ומפרש רש"י4 "והרי היא שרה אמו") וגורמת לחידוש שלושת הניסים5 שהיו בימיה.

יתרה מזו: כל אירועי הפרשה מלמדים, כי שיטתה של שרה היא שניצחה.

שרה ואברהם

כאן עלינו להבחין בין שרה לבין אברהם: שרה הייתה אמו של יצחק בלבד. מאז היוולדו שאפה שהשפע האלוקי יופנה רק אליו, בהיותו זה שמסמל את הקדושה. לעומתה, אברהם היה גם אביהן של אומות אחרות (ישמעאל ובני קטורה), והעניק מאשר לו לכל בניו. שרה חפצה6 לגרש את "בן האמה", אך אברהם הצטער על גירושו והתפלל גם בעבור ישמעאל.

האירועים המסופרים בפרשתנו מעידים על צדקת דרכה של שרה דווקא. הפרשה נפתחת בסיפור מערת המכפלה. במקורה, הייתה המערה מקום קבורתם של אדם וחוה, הורי כל המין האנושי. והנה אנו רואים שאברהם קונה את המערה לקבורת שרה, ובפועל נקברו בה רק האבות והאימהות של עם-ישראל - כשאיפת שרה, שביקשה להפנות את השפע האלוקי רק לעבר בנה יצחק.

ההמשך - עם-ישראל

מוסיף על כך המאורע השני, שליחות אליעזר: על אליעזר, תלמידו המובהק של אברהם, נאמר ש"היה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים".7 הוא גם זכה לניסים רבים. ועם זאת, כאשר ביקש שיצחק יישא את בתו, לא נענה, ואברהם השיב לו8: "בני ברוך ואתה ארור, ואין ארור מידבק בברוך".

גם סיום הפרשה מוכיח על כך. אומרת התורה9: "ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק", ואילו לבני הפילגשים נתן מתנות "וישלחם מעל יצחק בנו". כך מוכיחה הפרשה כולה את צדקת דרכה של שרה אמנו, שראתה את המשכה דווקא ביצחק בנה וביקשה להעביר אליו את השפע האלוקי. לכן נקראת הפרשה חיי שרה, כי דווקא בה אנו מגלים את נצחיותם ואת צדקתם של חייה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך טו, עמ' 145)

----------

1) ראה לקוטי שיחות כרך ה, עמ' 57 ואילך. ועוד.

2) תענית ה,ב.

3) פרשתנו כד,סז.

4) מבראשית רבה פרשה ס,טז.

5) שם: "ענן קשור על פתח אוהלה", "ברכה משולחת בעיסה", "נר דלוק מלילי שבת ועד לילי שבת".

6) בראשית כא,יא.

7) יומא כח,ב. פירוש רש"י לך טו,ב.

8) פירוש רש"י פרשתנו כד,לט. מבראשית רבה פרשה נט,ט.

9) פרשתנו כה,ה-ו. וראה כלי יקר שם: "כי כך רצתה שרה כו'". 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)