חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:04 זריחה: 6:41 ג' בשבט התשע"ח, 19/1/18
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לומדי תורה ותפקידם

מהותו של משה היא התורה, ולכן נאסר עליו לעסוק במלאכת המשכן, כדוגמת ההלכה: "אין מבטלין תינוקות של בית-רבן אפילו לבניין בית-המקדש"
מאמרים נוספים בפרשה
תמיד אפשר לחזור
אור לישראל גם בגלות
בני-ישראל כצבאות ה'
כיבוש הזמן
המצווה הראשונה - לחולל חידוש
שתי מצוות לפני החירות
המבחן החשוב שלפני הגאולה
תהליך הלידה של עם-ישראל
כל בית יהודי - משכן ומקדש
אין יהודי רחוק מדי
פתח קטן שעושה את כל ההבדל
לשחוט גשמיות ולאכול מסירות-נפש
אות זיהוי על פתח הבית
מה קרה בחצות הלילה?
שכר עבודה במצרים
הכוח לגאולה
חג החירות ופדיון הבן
דור המחר
ארבעה שלבים ביציאה ממצרים
נקודת-זמן שרק הקב"ה יודע
להגיע לחירות אמיתית
כך מתכוננים לצאת ממצרים

זה הדבר אשר צוה ה' לאמר (שמות לה,ד)

השבוע אנו קוראים בפרשה, שמשה רבנו הקהיל את כל ישראל, כדי לצוותם על עשיית המשכן. כאשר נקבצו כולם, אמר להם1: "אלה הדברים אשר ציווה ה' לעשות אותם". אך בטרם ציוום על המשכן, מסר להם, במאמר מוסגר, את עניין שמירת השבת2, כדי להבהיר, שמלאכת המשכן אינה דוחה שבת.

לאחר שני הפסוקים העוסקים בשמירת השבת, חוזר משה לעניין העיקרי שלפניו. אולם הוא מקדים ואומר שוב3: "זה הדבר אשר ציווה ה' לאמור", אף-על-פי שקודם לכן כבר אמר שהוא עומד למסור את הדברים שציווהו ה'. לשם-מה החזרה הזאת?

לא נזקק למשכן

רש"י מסביר, שבמילים אלה רמז משה: דברים אלה ציווה ה' "לי לאמור לכם". לכם בלבד נאמר הציווי על תרומת המשכן ולא לי. בכל המצוות נצטווה משה בדיוק כמו כל עם-ישראל, חוץ ממלאכת המשכן, שבה נאמר הציווי לעם ולא למשה.4

דבר זה מעורר תמיהה, ויש על כך כמה הסברים. הסבר אחד הוא, שהמשכן נועד לכפר על חטא העגל ולהשכין מחדש את השכינה בתוך עם-ישראל. דבר זה חל על כל העם, חוץ ממשה. הוא לא נזקק למשכן, שכן אוהלו היה תמיד "מקום שכינה", ולכן הוא לא נדרש לקיים את הציווי: "ועשו לי מקדש".5

התורה למעלה מהמשכן

אך יש להסביר זאת בעומק יותר: מהותו של משה היא התורה.6 היא נקראת על שמו - "תורת משה". לכן נאסר עליו לעסוק במלאכת המשכן, שכן התורה היא למעלה מעשיית המשכן. כדוגמת ההלכה: "אין מבטלין תינוקות של בית-רבן לבניין בית-המקדש".7 כי, כאמור, לימוד התורה הוא למעלה אף מבניית המקדש.

אך אף-על-פי שמשה רבנו לא עסק במלאכת המשכן עצמה, נצטווה "לאמור לכם" - למסור לעם-ישראל את הציווי על עשיית המשכן. כל המטרה שה' "ציווה לי", הייתה כדי "לומר לכם". ובזכות שהוא העביר את הדברים לעם, זכה שנתגלו לו הסודות העליונים של ענייני המשכן, ככתוב: "אשר הראית בהר".8

למסור לעם

הציווי על עשיית המשכן הוא נצחי. כל יהודי, בכל זמן, צריך להשכין את הקב"ה בתוך המציאות הגשמית שהוא בא עמה במגע. אולם יש יהודים שעוסקים בתורה, ואין להם כל-כך מגע עם ענייני העולם. הם "תורתם אומנותם", ולכן הם בדוגמת משה, שנאסר עליו להתעסק בעשייה הגשמית של המשכן.

עם זאת, חל עליהם הציווי "לאמור לכם" - למסור לעם-ישראל את דברי התורה. עליהם להתמסר ללימוד תורה עם יהודים אחרים ולעורר אותם להשכין את הקדושה בחייהם. חובה זו, של העברת דברי התורה לעם, מוטלת גם עליהם, ואדרבה, זוהי זכותם הגדולה. דווקא על-ידי כך יראו ברכה בלימוד התורה, הן בכמות והן באיכות, עד שיגיעו להשגת ענייני התורה כפי שהם בשורשם האלוקי.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ו, עמ' 221)

----------

1) שמות לה,א.

2) ראה גם טור הארוך על התורה כאן.

3) שמות לה,ד.

4) רש"י פקודי לט,לג.

5) תרומה כה,ח.

6) ראה שבת פט,א.

7) שבת קיט,ב. הלכות תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן פרק א הלכה י.

8) תרומה כו,ל. וראה גם שם כה,ט.מ. כז,ח.   

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)