חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:03 זריחה: 6:41 י"ז בשבט התשפ"ב, 19/1/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ביטול מוחלט של האלילות
מאמרים נוספים בפרשה
האלילות עצמה מכירה בקב"ה
התורה בתוך מציאות החיים
אחדות בתוך ניגודים
עצם התורה – לנשים
5 קולות במתן-התורה
גשר בין שמים לארץ
"לאמור" - למי?
התבטלות והבנה בלימוד התורה
מהותה של התורה
הנסתר - גלוי, והנגלה - נסתר
מילים מצריות בעשרת הדיברות
משעבוד מצרים להשתעבדות לקב"ה
שבת בימי החולין
מעשה, דיבור ומחשבה בשבת
כיבוד הורים - כבוד הבורא
כאשר ראו את הקולות
בלי לשבור את חוקי הטבע
כבוד הזולת
לא די להאמין, צריך לדעת
לא לסמוך על בינת אנוש
לחבר את החכמה למעשה

וניתצתם את מזבחותם ושברתם את מצבותם (דברים יב,ג)

בפרשתנו מופיעה אזהרה חמורה להכרית ולאבד מהארץ את כל מקומות הפולחן לעבודה-זרה: "וניתצתם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם", והתורה מוסיפה ומזהירה: "ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא".

מה פירוש הציווי "ואיבדתם את שמם"? אומרת הגמרא, שלא די בהרס האלילים ומקומות פולחנם, אלא צריך גם-כן "לכנות לה שם", כלומר, לקרוא למקום בשם-גנאי, כמו שנאמר "שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו".

שם-גנאי

'איבוד השם' נועד להביא לידי השמדתה המוחלטת של העבודה-הזרה. על-ידי הרס המזבחות, המצבות והפסלים משמידים את זכרה הגשמי של העבודה-הזרה, אך עדיין יש חשש שמא יישאר שמה. לכן נצטווינו גם לקרוא למקום בשם-גנאי, ובכך לאבד גם את שם המקום ששימש לעבודת אלילים.

הגמרא מביאה שלוש דוגמאות של מקומות פולחן אליליים, שבני-ישראל כינו אותם בשמות-גנאי. מקום אחד היה נקרא 'בית גליא' (במשמעות של גובה וגילוי), ושמו הוחלף ל'בית כריא' ("לשון חפירה ושפלות"). מקום שני היה נקרא 'פני מלך', והוחלף ל'פני כלב'. מקום שלישי היה נקרא 'עין כול', והוחלף שמו ל'עין קוץ'.

פגיעה מדוייקת

בשמות המקוריים ביקשו עובדי האלילים להביע את חשיבותה ומעלתה של העבודה הזרה, ובדיוק בנקודה זה פגעו בני-ישראל והפכו את השמות לשמות המבטאים את מהותה האמיתית של האלילות ואת פחיתותה.

עובדי העבודה הזרה אמרו שהיא בבחינת 'בית גליא', דבר גבוה ונאה, אבל האמת היא שהעבודה הזרה היא 'בית כריא' - דבר נמוך ושפל. הם סברו שהאליל הוא בבחינת 'עין כול', הרואה הכול ונותן שפע לכול; אבל האמת היא שהוא 'עין קוץ' - הוא גורם נזק לאדם ולעולם כולו. הם חשבו שהעבודה הזרה היא 'פני מלך', כמו המלך הדואג לכל צורכי עמו, אבל האמת היא שהיא 'פני כלב', התובע 'הב הב' ואינו מסוגל להעניק לזולתו (כמו שנאמר: "הכלבים עזי נפש, לא ידעו שבעה").

שלוש מידות רעות

שלוש הדוגמאות הללו מקבילות לשלוש המידות הרעות של בלעם הרשע: "עין רעה, ורוח גבוהה ונפש רחבה":

'בית גליא' (לשון גובה) הוא כנגד 'רוח גבוהה'. 'עין כול', המבטא שאיפה לכל מה שרואים, הוא כנגד 'נפש רחבה'. ו'פני מלך', שהוחלף שמו ל'פני כלב', הוא כנגד 'עין רעה', שאינה מאפשרת נתינה לאחרים.

המידות הללו עומדות כנגד המידות הטובות של אברהם אבינו, שעניינו היה להילחם בעבודה זרה ולבטלה, ולכן צריכים בניו של אברהם אבינו להכרית גם את שמה של העבודה הזרה, בכל שלושה ההיבטים הרעים שבה. ועל-ידי זה זוכים להפיכת הקללה לברכה, עד לברכת הגאולה האמיתית והשלמה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך גליון שיחת השבוע, מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ט, עמ' 94) 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)