חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:30 זריחה: 6:33 ב' בתשרי התשפ"ג, 27/9/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

תפקידו של משה בהעברת התורה
מאמרים נוספים בפרשה
להבין דברים ברוח-הקודש
תוכחה נסתרת, אהבה גלויה
מתכוננים להיכנס לארץ
ברכת הקב"ה וברכת משה
מטרת הנדודים במדבר
תפקידו של משה בהעברת התורה
כוונות טובות
היעד: "נהר פרת"
בכייה לדורות
חיל-החלוץ של עם-ישראל
על-ידי הירידה זוכים לעלות
השבתות - למעלה מהגלות
שמחה יתרה בשבתות בין-המצרים
למה היה המן לבן

ויהי בארבעים שנה ... דיבר משה אל בני ישראל (דברים א,ג)

בתחילת ספר דברים נאמר: "ויהי בארבעים שנה... דיבר משה אל בני-ישראל", ובהמשך מפורטים הדברים שדיבר משה, הלוא הם כל הדברים הכתובים בספר זה.

על מהותם של הדברים הללו מצאנו שתי דעות: א) אלה דברי תוכחה, שמשה נמנע מלאומרם קודם לכן, "שלא הוכיחן אלא סמוך למיתה"; ב) משה חזר לפני עם-ישראל על כל התורה - "החזיר להם כל התורה כולה".

שני הפירושים אינם סותרים זה את זה. בספר דברים כלולים גם דברי תוכחה וגם נאמרים בו שנית ציוויי התורה השונים. השאלה היא, מהו העיקר - האם עיקר הספר הוא דברי תוכחה או שעיקרו חזרה על דברי התורה?

התורה והעולם

ההבדל העיקרי בין ארבעת החומשים הקודמים ובין ספר דברים הוא, כדברי הגמרא, שארבעת הספרים הקודמים נאמרו "מפי הגבורה", ואילו את ספר דברים אמר משה "מפי עצמו". ברור שגם ספר דברים ניתן מאת הקב"ה, וכמו שמפרש ה'תוספות', ש"מפי עצמו" הכוונה "ברוח-הקודש". אם-כן, מה ההבדל בין ספר דברים לארבעת הספרים הקודמים?

כדי להבין זאת יש להסביר את תפקידו של משה רבנו בהעברת התורה. התורה, במהותה האמיתית, היא למעלה מגדרי העולם. כדי שהתורה תוכל לרדת לעולם, עליה לעבור דרך 'מקשר', שיש לו היכולת לחבר את התורה, שלמעלה מהעולם, עם העולם. זה עניינו של משה רבנו.

שתי דרכים

בתהליך זה יכול משה לשמש 'צינור' בלבד - הוא מעביר את התורה כמות שהיא, מבלי שהתורה תתלבש בו. התורה נשארת כפי שהיא למעלה, ותפקידו של משה במקרה כזה הוא - להעביר את התורה כמות שהיא ולהורידה למטה. כך העביר משה את ארבעת הספרים הקודמים.

אופן שני הוא, שהתורה מתלבשת בהשגתו של משה רבנו, ומשה מעביר את התורה כמו שהיא מתלבשת בקרבו. אמנם דברי התורה הם דברי ה', ומשה אינו אומר דבר משל עצמו, אבל התורה עוברת דרך השגתו ושכלו, ואז היא מותאמת יותר לגדרי העולם. זו משמעות דברי הגמרא, שספר דברים אמר משה "מפי עצמו" - אלה דברי ה' שנתלבשו בהשגתו של משה רבנו.

כוח לעם-ישראל

באופן הראשון נשארת התורה למעלה מהעולם. אמנם היא ירדה למטה, אבל מכיוון שמשה העבירה כ'צינור' בלבד, לא נשתנתה התורה במהותה, ולכן אין בכוחו של יהודי להשיג את עצם התורה, אלא הארה ממנה בלבד.

זה החידוש בספר דברים, שמשה רבנו חזר על כל התורה ומסר אותה לעם-ישראל כפי שהיא מתלבשת בהשגתו ומתעצמת עמו. דבר זה נותן לכל יהודי כוח לקבל את ענייני התורה בפנימיות ולהתאחד עמה. לכן ספר דברים הוא גם "דברי תוכחה", כי כאשר התורה מועברת בדרך זו, היא מעוררת את האדם לתשובה ולגילוי עצם נשמתו.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך גליון שיחת השבוע, מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך יט, עמ' 9) 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)