חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:36 כ"ב באייר התשפ"ד, 30/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לא להחמיץ את השעה
מאמרים נוספים בפרשה
יסוד הכול - קבלת-עול
למעלה מהבריאה – ובתוך הבריאה
אפשר להגיע אל העל-טבעי
מתחילים בכפייה ומגיעים להכרה
הברכה המיוחדת
לשמור על המקדש
ללמוד ולהבין מתוך התבטלות
ליצור חיבור בין הבורא לבריאה
"סימני כשרות" בעבודת-ה'
יהודי מקדש את העולם
דג שמלמד את עקרונות ההשגחה
בלי ישות עצמית
עבודת-ה' לשמה
כוחו של ציבור
לא קל להבחין ברע
לפזז ולכרכר לפני ה'
לא להחמיץ את השעה
להחדיר את השמיני בתוך השבע
כשהחסד והאמת נפגשים

אחד הפרטים החשובים בסיפור יציאת מצרים הוא,שהגאולה הייתה "בעצם היום הזה". חז"ל מסבירים, שבאותו רגע שהגיע הקץיצאו בני-ישראל ממצרים, ולא עיכבן המקום אפילו "כהרף-עין". נוסף על כךנאמר, שלו היו בני-ישראל מחמיצים את רגע הגאולה, היו מאבדים אותה לגמרי.

דבר זה אינו מובן כלל: הרי שלב זה כבר היה לאחרעשר המכות, שגרמו למצרים להאיץ בבני-ישראל לצאת ממצרים – במה אפוא היה הכרח לצאתלגאולה דווקא באותו 'הרף-עין', שאילו היו מאחרים בו היו מחמיצים את כלהגאולה?

שמא יהודים יתחרטו

אלא שהסכנה בהתמהמהות אינה מחשש שהמצרים יתחרטו,אלא בגלל הדאגה שמא בקרב היהודים יימצאו מי שיתחרטו ולא יחפצו לעזוב את החייםהמוכרים במצרים וללכת למדבר כדי לקבל את התורה. לכן כאשר הגיע הקץ, אותו רגע המתאיםליציאה מטומאת מצרים, היה אסור להחמיצו ולא להתעכב אפילו כהרף-עין.

מכאן עלינו ללמוד הוראה נצחית: כל אחד ואחתמעם-ישראל מצווים 'לצאת ממצרים'. זה השחרור של הנפש משעבוד הגוף, הנטיות הגשמיותוההרגלים האישיים, וגם ההיחלצות מכבלי הסביבה החומרית. שחרור זה בא על-ידי ההקשבהלקריאה האלוקית: "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים... והייתי לכםלאלוקים".

שעת-כושר ציבורית

קריאה זו נצחית. יציאת מצרים חייבת להתחולל בכליום ויום. כל יום הוא זמן "הקץ", שעת-הכושר להיענות לאותה קריאה. אך יש מישמתמהמהים ודוחים את שעת-הכושר לימים הנוראים או לשבתות ולחגים. וגם מי שבמקרה הטובמזכירים את יציאת מצרים בכל יום, בעת התפילה, הם מצמצמים אותה לזמן התפילה בלבד,ומחמיצים את שעת-הכושר בשאר שעות היום.

גם בחיי הכלל יש שעת-כושר ליציאה מ'מצרים', ומובןשחשיבותה גדולה פי כמה וכמה. שעת-הכושר הבלתי-רגילה המתדפקת על דלתנו היא תנועתהתעוררות חזקה לשוב למקורות האמיתיים של עם-ישראל. התעוררות זו מתחוללת בחוגיםרחבים, ובמיוחד בקרב בני-הנוער. הם מוכנים לשמוע את האמת, ואפילו אם עדיין אינםמוכנים לקבל עליהם את עול המצוות ולעשות בבת-אחת תפנית חדה באורח-חייהם, עם זה הםבשלים לשמוע את האמת הטהורה, את היהדות האמיתית, ללא כל פשרות.

להשמיע קול אמיתי

הניסיון הוכיח, שכאשר הצעירים שומעים את קולהיהדות האמיתית, ללא פשרותהם נמשכים אליה, ורבים מהםמתחילים להשתית את חייהם על אדני התורה והמצוות, בהחלטיות ומתוך התלהבות. אולם אףשהתעוררות זו כבר קיימת כמה שניםעדיין לא ניצלו אתשעת-הכושר במידה הראויה.

מכאן החשיבות שלא להתעכב אפילו "כהרף-עין". ישלנצל במידה המירבית את שעת-הכושר, לסייע ליהודים נוספים להשתחרר מכל השעבודים,ובעיקר מהרעיון של "נהיה ככל הגויים". וכך תתקיים ההבטחה: "ישראל עושים תשובה ומידהם נגאלים– "בגאולה האמיתית והשלמה על-ידימשיח-צדקנו.

(אגרות קודש כרך כב, עמ' תלב) 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)