חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:16 זריחה: 6:03 י"ד בניסן התשפ"ד, 22/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ליצור חיבור בין הבורא לבריאה
מאמרים נוספים בפרשה
יסוד הכול - קבלת-עול
למעלה מהבריאה – ובתוך הבריאה
אפשר להגיע אל העל-טבעי
מתחילים בכפייה ומגיעים להכרה
הברכה המיוחדת
לשמור על המקדש
ללמוד ולהבין מתוך התבטלות
ליצור חיבור בין הבורא לבריאה
"סימני כשרות" בעבודת-ה'
יהודי מקדש את העולם
דג שמלמד את עקרונות ההשגחה
בלי ישות עצמית
עבודת-ה' לשמה
כוחו של ציבור
לא קל להבחין ברע
לפזז ולכרכר לפני ה'
לא להחמיץ את השעה
להחדיר את השמיני בתוך השבע
כשהחסד והאמת נפגשים

זאת החיה אשר תאכלו (ויקרא יא,ב)

פרשתנו מפרטת את דיני הטומאה והטהרה של בעלי-חיים ומאכלים שונים. הלכות רבות עוסקות במקרים שבהם נוגע דבר טמא בטהור. בעניין זה יש כלל, המובא ברמב"ם: "הניצוק אינו חיבור לא לטומאה ולא לטהרה".

'ניצוק' פירושו - משקה שיוצקים אותו מלמעלה למטה. למשל, כאשר יוצקים משקה טהור לתוך משקה טמא, נוצר לכאורה חיבור ביניהם באמצעות הקילוח. קובעת ההלכה, שהקילוח הזה ('ניצוק') איננו נחשב חיבור, והמשקה שבכלי העליון נשאר טהור ואינו נטמא מהמשקה שבכלי התחתון.

החום מחבר

יש מצב אחד היוצא מכלל זה, שבו נטמא המשקה הטהור שבכלי העליון - כאשר המשקה הטהור, שבכלי העליון, הוא קר ואילו המשקה הטמא שבכלי התחתון חם. במקרה כזה נוצר חיבור בין המשקה התחתון למשקה העליון, שכן "החמין עולה כתמרון עשן ומתערב בניצוק ובמים שבכלי העליון".

ידוע שבהלכות התורה מרומזות גם הוראות בעבודת ה'. גם בהלכה זו טמונים עניינים נפלאים הנוגעים לעבודת ה' של יהודי ולקשר בינו ובין הקב"ה.

קילוח של שפע

ה'עליון' רומז לקב"ה, שהוא העליון האמיתי. ה'תחתון' רומז לבריאה, ובפרט לעולם הזה הגשמי, שהוא "התחתון במדרגה, שאין תחתון למטה ממנו"; וביניהם קיים חיבור שהוא בבחינת 'ניצוק' - קילוח תמידי של חיות אלוקית ושפע, ששופע מה'עליון' (הקב"ה) ל'תחתון' (הבריאה).

השפע האלוקי הזה הוא בבחינת 'ניצוק', קילוח תמידי, שכן מעשה הבריאה איננו חד-פעמי, אלא הוא מתקיים בכל רגע ורגע, כמו שנאמר "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית". הכוח האלוקי שברא את העולם מאין ליש, חייב להימצא לעולם בתוך הבריאה, שאם לא-כן יחזור העולם מיד למצבו הראשון - לאין ואפס.

פעולת האדם

מלמדת אותנו התורה, ש"הניצוק אינו חיבור לא לטומאה ולא לטהרה". החיבור הזה בין כוחו האלוקי של הבורא עם הבריאה, אינו אלא לצורך קיומה של הבריאה, ולא לענייני טומאה וטהרה. כלומר, הכוח האלוקי הזה אינו משפיע על מידת דבקותה של הבריאה בקב"ה, שכן מידת הטהרה של הבריאה תלויה בעבודת האדם ואינה באה מלמעלה.

מתי החיבור הזה נחשב חיבור? כאשר ה'תחתון' חם. חום רומז לעבודה ולפעולה (כמו מים, שמצד טבעם הם קרים, ועל-ידי פעולת חימום מצד האדם הם מתחממים). כאשר האדם, בעבודתו, יוצר מציאות של 'תחתון חם', הרי אז נוצר החיבור עם השפע האלוקי. כך נוצר חיבור בין האדם ובין הכוח האלוקי, ומתגלה העזר והסיוע שניתן מלמעלה לעבודת האדם.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך גליון שיחת השבוע, מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך לז, עמ' 27) 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)