חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:36 ט"ו בסיון התשפ"ד, 21/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

להפוך את הרע לטוב
מאמרים נוספים בפרשה
קבלת-עול מתוך תענוג
כמו אותיות חקוקות באבן
התמזגות מוחלטת עם התורה
להשקיע עמל בתורה
השפעת התורה בלי גבולות
תמורות בטבע העולם
להפוך את הרע לטוב
הברכות שטמונות בתוך ה"קללות"
נבואת הגלות והגאולה
התורה משנה את העולם
להבין חוקים
הפנימיות שבתוך הייסורים
היש מידה למתן צדקה

והשבתי חיה רעה מן הארץ (ויקרא כו,ו)

בפרשת בחוקותי מפרטת התורה את השכר שייתן הקב"ה על שמירת התורה ומצוותיה. ההבטחות הללו יתקיימו במילואן לעתיד לבוא, בזמן הגאולה, כאשר עם-ישראל יקיים בשלמות את התורה ומצוותיה. אחת ההבטחות היא - "והשבתי חיה רעה מן הארץ". כלומר, לא יהיו אז חיות רעות.

בעניין זה קיימת מחלוקת. רבי יהודה אומר: "מעבירם מן העולם". לדעתו, יסלק הקב"ה מן העולם את החיות הרעות והן לא יתקיימו כלל. לעומתו סבור רבי שמעון כי החיות עצמן יתקיימו, אך יחדלו להזיק ולהרע - "משביתן שלא יזיקו".

מהי 'השבתה'

רבי יהודה סבור, כי הביטוי 'להשבית' משמעותו - העברה מן העולם לגמרי. אם החיות הרעות יישארו בעולם ורק טבען הרע ישתנה, אין כאן השבתה אמיתית. במצב כזה משתנות רק התכונות הרעות של החיה, אבל לא עצם מציאותה. והואיל והקב"ה אומר "והשבתי חיה רעה מן הארץ", עלינו לומר שהן יושבתו ויסולקו מן העולם לגמרי.

לעומתו סבור רבי שמעון, כי שינוי התכונות יכול אף הוא להיכלל במושג 'השבתה'. אם תכונות הנזק והפגיעה הרעה של החיות יסולקו, והחיות עצמן יישארו - יש כאן קיום הפסוק "והשבתי חיה רעה מן הארץ", כי החיות שיישארו לא יהיו חיות רעות. לכן הוא מפרש שכוונת התורה היא - "משביתן שלא יזיקו".

שתי תקופות

רבי שמעון מסתמך גם-כן על נבואת ישעיהו "וגר זאב עם כבש... ושעשע יונק על חור פתן", ומזה הוא מסיק - "מלמד שתינוק מישראל עתיד להושיט את ידו לתוך גלגל עינו של צפעוני". נבואה זו מוכיחה שהזאב והנמר, הפתן והצפעוני יוסיפו להתקיים, אלא שיחדלו להיות חיות רעות, עד שאפילו ילד קטן ירגיש ביטחון מלא להשתעשע עם פתן וצפעוני.

ורבי יהודה? דעתו היא, שאכן יהיו לעתיד לבוא שתי תקופות. בתקופה הראשונה יאבדו החיות הרעות את התכונות הרעות שלהן, ואז תתקיים הנבואה "וגר זאב עם כבש וגו'"; אך לאחר מכן תבוא תקופה שנייה, עליונה יותר, שבה יסולקו החיות הרעות מן העולם לגמרי.

שינוי הטבע

נראה שההכרעה היא כדעת רבי שמעון, שגם לעתיד לבוא יוסיפו החיות הרעות להתקיים, אלא שיתהפכו ויהיו חיות טובות ומועילות. רבי שמעון רואה בכך שלמות עליונה יותר - "אמר רבי שמעון, אימתי הוא שבחו של מקום, בזמן שאין [=שלא קיימים] מזיקין? או בזמן שיש [=בעולם] מזיקין ואין מזיקים [=לבריות]!".

זו אכן השלמות העליונה ביותר, שהרע משנה את טבעו ומתהפך לטוב. לכן ההכנה לייעוד זה היא לא על-ידי בריחה מהעולם והתנתקות מההתמודדות עם הרע, אלא להפך - להימצא בתוך העולם ולהפוך את העולם החומרי ל'דירה לו יתברך'.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך גליון שיחת השבוע, מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ז, עמ' 188) 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)