חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:48 זריחה: 5:35 ח' בסיון התשפ"ד, 14/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

בני-ישראל כצבאות ה'
מאמרים נוספים בפרשה
תמיד אפשר לחזור
אור לישראל גם בגלות
בני-ישראל כצבאות ה'
כיבוש הזמן
המצווה הראשונה - לחולל חידוש
שתי מצוות לפני החירות
המבחן החשוב שלפני הגאולה
תהליך הלידה של עם-ישראל
כל בית יהודי - משכן ומקדש
אין יהודי רחוק מדי
פתח קטן שעושה את כל ההבדל
לשחוט גשמיות ולאכול מסירות-נפש
אות זיהוי על פתח הבית
מה קרה בחצות הלילה?
שכר עבודה במצרים
הכוח לגאולה
חג החירות ופדיון הבן
דור המחר
ארבעה שלבים ביציאה ממצרים
נקודת-זמן שרק הקב"ה יודע
להגיע לחירות אמיתית
כך מתכוננים לצאת ממצרים

ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים (שמות יב,א)

עם יציאתם של בני-ישראל ממצרים הם מכונים בתורה בתואר חדש, שלא נזכר עד עתה - צבאות. וכך מתארת זאת התורה: "בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים".

הואיל וביציאת מצרים נעשו בני-ישראל לעם, והיציאה ממצרים הייתה בבחינת 'לידה' של עם-ישראל, מכאן שגם הכינוי 'צבאות' מבטא עניין מהותי מיוחד בעם-ישראל.

השם צבאות הוא אחד משמותיו של הקב"ה. הוא מוזכר לראשונה בתפילת חנה, אימו של שמואל הנביא - "ותידור נדר ותאמר ה' צבאות". על כך נאמר בגמרא: "מיום שברא הקב"ה את עולמו לא היה אדם שקראו להקב"ה צבאות, עד שבאתה חנה וקראתו צבאות".

דברי הנביא

בגמרא יש מחלוקת אם השם צבאות הוא שם קדוש שאסור למוחקו. על-פי דעת התנא-קמא (וכן היא ההלכה), השם צבאות הוא בכלל השמות שאסור למוחקם. ר' יוסי אומר: "צבאות כולו נמחק, שלא נקרא צבאות אלא על שם ישראל" (ובתלמוד הירושלמי מובאת בשם ר' יוסי דעה נחרצת יותר: "בירושלים היו מוחקים צבאות, שכן הוא שם חול במקום אחר").

היסוד למחלוקת הזאת נעוץ בכך, שהשם צבאות אינו מופיע בתורה אלא בדברי הנביאים. דעת התנא-קמא היא, שהואיל ודברי הנביא הם דברי הקב"ה המתלבשים בו, גם בשם הזה יש קדושה עד שאסור למוחקו. לעומת זאת, ר' יוסי סובר, שמאחר שהנבואה מתלבשת בהשגתו ובסגנונו של הנביא, לא ייתכן ששמו של הקב"ה עצמו יתגלה רק על-ידי הנביא.

מלחמה ברשעים

אפשר להוסיף בביאור העניין על-פי הנאמר במדרש, שהקב"ה הסביר למשה את משמעות שמותיו: "לפי מעשיי אני נקרא... כשאני עושה מלחמה ברשעים, אני נקרא צבאות". לכן סבור ר' יוסי שהשם צבאות אינו שם קדוש שאסור למוחקו, שכן כל עניינו של השם הזה הוא מלחמה במציאות המתנגדת לקב"ה, ולא ניכרת בו קדושתו של הקב"ה, כפי שהוא קדוש ומובדל מן העולם.

לעומתו סבור תנא-קמא, כי המלחמה ברשעים אינה סותרת את קדושתו של הקב"ה, אלא להפך, את שליטתו המלאה על העולם, עד שהוא מבטל את הדברים העומדים נגדו. לכן השם צבאות הוא שם קדוש שאסור למוחקו.

כלי לקדושה

לאור כל זאת תובן מעלתו של הכינוי "צבאות ה'", שנאמר על בני-ישראל בצאתם ממצרים: עניינו של השם צבאות הוא, כפי שהקב"ה מתלבש בתוך הגדרים של בני-האדם והנבראים (שלכן נתגלה שם זה דווקא על-ידי הנביאים). זה היה החידוש שנעשה בעם-ישראל ביציאת מצרים - הם נזדככו ונתקדשו עד שנעשו כלי להשראתו של הקב"ה.

ולכן אמרו חז"ל, "ראתה שפחה על הים מה שלא ראה גדול הנביאים", שכן בעת היציאה ממצרים היו כל בני-ישראל בדרגה רוחנית גבוהה - צבאות ה'. והשלמות בזה תהיה בקרוב ממש, בגאולה האמיתית והשלמה על-ידי משיח-צדקנו.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך גליון שיחת השבוע, מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך לו, עמ' 53) 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)