חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:12 זריחה: 6:08 ו' באייר התשפ"א, 18/4/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

קבלת-עול מתוך התלהבות
מאמרים נוספים בפרשה
לא לנטוש את העולם
אל תחשוב על עצמך
מה יהודי צריך לרצות
לדבוק בקב"ה ולהישאר בעולם הזה
לא לברוח מן העולם
להיכנס כדי לצאת
לקדושה אין גבולות
לראות את התכלית
לכסות את הדם
משמרת למצוות
רעיון אחד בשלושה ציוויים
להקל על השבים
להסתכן ולהציל נפשות
אהבת-ישראל כעסק וכמלאכה
שלושה רבדים באהבת-ישראל
אהבת-ישראל - הכלל הגדול
מקורות היניקה של האילן ופירותיו
כשמחוברים, לא מתבטלים
לתת פרנסה לקב"ה
יראת-שמים שלמה
התקדשות עצמית

זה יתנו – כזה יתנו (רש"י – שמות ל,יג(

כאשר ציווה הקב"ה את משה רבנו על מחצית השקל, אמר לו: "זה יתנו". אומר על כך רבי מאיר בתלמוד הירושלמי: "כמין מטבע של אש הוציא הקב"ה מתחת כיסא-כבודו והראהו למשה, ואמר לו: 'זה יתנו' - כזה יתנו". זאת, משום שמשה "נתקשה בו".

במה נתקשה משה? וכי לא ידע מהי מחצית השקל? מוסבר על כך, שתמיהתו הייתה כיצד תוכל תרומה של מחצית השקל להיות "כופר נפשו" של יהודי. הלוא "כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו", וכאן אומרים שהוא מכפר על נפשו על-ידי מחצית השקל?! על-כן הראה לו הקב"ה "מטבע של אש", ובכך השיב לתמיהתו.

'מטבע' ו'אש'

להבנת העניין יש להתבונן בצירוף המילים "מטבע של אש". על 'מטבע' קובעת הגמרא שהוא "חריף לצאת". כלומר, זה אמצעי תשלום המוערך במידה שווה אצל כל בני-האדם. כאשר אדם משלם באמצעות חפץ בעל-ערך, משתנה ערכו על-פי מידת הצורך של הקונה בחפץ זה, אולם מטבע – ערכו קצוב וקבוע במידה שווה אצל כל האנשים.

'אש' שונה מכל חומר אחר בכך שהיא עולה למעלה. כל היסודות האחרים טבעם לרדת למטה. אפילו הרוח, שאינה יורדת למטה, נשארת בכל-זאת במקומה. אולם האש שואפת לעלות למעלה.

הבדלים ואחידות

שני המרכיבים הללו קיימים גם בעבודת האדם לבוראו. יש ה'אש', זו השאיפה לעלות למעלה ולדבוק בקב"ה. תחושה זו אינה שווה בכל אדם. יש מי שמבין יותר את גדולת הבורא, וממילא תשוקתו לאור הקדושה עזה יותר, ויש מי שצימאונו לאלוקות מתון יותר.

עם זה צריכה להיות בעבודת האדם תחושה של קבלת-עול, שגורמת לו לציית לרצון ה' ולמלא את כל הוראותיו וציווייו. תחושה זו שווה בכול ואינה תלויה בדרגתו הרוחנית של האדם – כל יהודי נדרש לקבל עול מלכות שמים ולמלא את רצון ה'. זה ה'מטבע', שערכו שווה בכל מקום.

כך באה הכפרה

כשהקב"ה מראה למשה רבנו "מטבע של אש", יש כאן רמז שנדרש שילוב שני המרכיבים הללו, לחבר את ה'מטבע' וה'אש'. טבעם של בני-האדם, שכאשר הם עושים פעולה מתוך הכרה והרגשה, עושים אותה בחיות ובהתלהבות ('אש'), ואילו כשעושים אותה בקבלת-עול, אין בזה התלהבות ('מטבע'). אומר הקב"ה, שצריכים לחבר את ה'מטבע' וה'אש' – שתהיה לאדם התלהבות לא בדברים שהוא רוצה בהם, אלא במה שהקב"ה רוצה.

חטאי האדם עלולים לפגום בדרגות החיצוניות שבנפש, אולם כשיהודי מגלה את עצם נשמתו, שבה מתחברים יחדיו כל המרכיבים הללו ('מטבע' ו'אש'), מביא הדבר כפרה ותיקון של כל הפגמים. וזו התשובה שהשיב הקב"ה למשה רבנו – כאשר עבודת ה' תהיה בבחינת "מטבע של אש", היא גם תהיה "כופר נפש" ותכפר על כל אחד ואחד מישראל.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך גליון שיחת השבוע, מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך א, עמ' 178) 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)