חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:35 י"ג בסיון התשפ"ד, 19/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שוחד לקב"ה?

ברגע שאדם עושה תשובה בסיסית, נוטל הקב"ה 'שוחד' זה ומוחל על העוון לגמרי
מאמרים נוספים בפרשה
כל המצוות חשובות
לקבל בזכות ולא בחסד
מיזוג ניגודים
שובע ורעבון
הגלות צומחת מהחשבת העולם
עוני ועושר ב"לחם מן השמים"
שוויון שכל-כולו "אצבע אלוקים"
מסירות-נפש של רועה ישראל
הטכנולוגיה בשירות השכינה
הלוחות והצדיקים
שוחד לקב"ה?
מתי הקב"ה נושא פנים
מתוך ההסתר פורץ הגילוי
כמו ילד קטן שמתחיל ללמוד
חובת הנשים בתלמוד תורה
סגלות המזוזה – לשמור
התזכורת המתמדת של המזוזה
המזוזה עובדת בשבילך
המתנה שקיבל משה רבנו
למעלה ממילוי חובה

לא ישא פנים ולא יקח שחד (דברים י,יז)

בפרשת השבוע עומד משה רבנו ומדגיש לפני עם-ישראל עד כמה עליהם להיות זהירים בעבודת-ה', שכן הקב"ה "הוא אלוקי האלוקים... אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד". שני הדברים הללו - שהקב"ה אינו נושא פנים ואינו נוטל שוחד - הם לכאורה פשוטים ומובנים מאליהם, ולשם מה מדגיש זאת משה רבנו?

הדבר הראשון מובן יותר, שכן בני-ישראל הם בניו של הקב"ה, ואף נאמר במפורש: "יישא ה' פניו אליך"; כלומר, הקב"ה נושא פנים לישראל, כובש כעסו ומוחל עוונותיהם. לכן מפרש רש"י, שכוונת הפסוק "לא יישא פנים" היא למצב שעם-ישראל פורק את עולו של הקב"ה, שאז אינו נושא פנים לישראל.

שוחד בעולם הזה

אולם מה החידוש בכך שהקב"ה אינו נוטל שוחד? הלוא ידוע שהקב"ה מקיים בעצמו את כל המצוות שציווה לעם-ישראל, ואם נאמר בתורה איסור מפורש על נטילת שוחד, ודאי שגם הקב"ה מקיים זאת!

ההסבר טמון בפסוק אחר, שממנו עולה כי הקב"ה אכן נוטל שוחד מעם-ישראל. כך נאמר במשלי: "ושוחד מחיק רשעים יקח". מפרש המדרש: "ומהו השוחד שהקב"ה נוטל מישראל בעולם הזה? - תשובה ומעשים טובים. אמר הקב"ה לישראל... עשו תשובה, שאני נוטל שוחד בעולם הזה. אבל משאני יושב בדין לעולם הבא, איני נוטל שוחד".

מוחל מיד

שני הפסוקים הסותרים מתיישבים אפוא כך: אם עושה אדם עבירה ואינו שב עליה בתשובה, אבל מרבה במצוות בתקווה שאלה יחפו על העוון - על כך נאמר "לא ייקח שוחד" והקב"ה אינו מוחל על החטא; אבל אם שב האדם בתשובה על חטאו - נוטל הקב"ה 'שוחד' זה ומוחל על העוון.

ה'שוחד' שבכך הוא, שאין מקב"ה מצפה לתשובה שלמה דווקא כדי למחות על העוון, אלא ברגע שאדם עושה תשובה בסיסית, נוטל הקב"ה 'שוחד' זה ומוחל על העוון לגמרי. מצד שורת הדין אפשר היה לומר, שכל עוד לא שב האדם על חטאיו תשובה מאהבה, לא נמחק העוון לגמרי. בא הפסוק ומגלה, שכבר בתשובה בסיסית נוטל הקב"ה 'שוחד' "מחיק רשעים" ומוחל על העוון.

רואה את העתיד

מדוע בכל-זאת נוטל הקב"ה 'שוחד' כזה, בשעה שאסר על דייני ישראל ליטול שוחד?

התשובה נעוצה בהבדל שבין הקב"ה ובין בני-האדם: דיין בשר-ודם אינו רשאי ליטול שום סוג של 'שוחד', והכלל שצריך להנחותו הוא - "אין לדיין אלא מה שעיניו רואות". אבל הקב"ה רואה ללבב ויודע שגם בתשובה בסיסית טמונים זרעיה של תשובה אמיתית ושלמה, ולכן הוא מוחל מיד על החטא.

כשיהודי שב בתשובה, אפילו היא בסיסית בלבד, רואה הקב"ה מיד כיצד היא עתידה להתפתח בעתיד לתשובה שלמה ופנימית, ומבחינתו נתבטלה מיד מציאותו של החוטא, עד שכבר אין מי להעניש.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך לד, עמ' 59)

----------

1) דברים י,יז.

2) במדבר ו,כו.

3) ספרי על הפסוק. הובא בפירוש רש"י.

4) שמות רבה פרשה ל,ט.

5) יז,כג.

6) ילקוט שמעוני תהילים מזמור יז (רמז עתר). ועוד.

7) בבא בתרא קלא, ריש עמוד א. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)