חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:50 י"ד בתמוז התשפ"ד, 20/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לא בשמים

התורה קרובה לכל יהודי גם כשהוא נמצא בגלות הרחוקה ביותר.
מאמרים נוספים בפרשה
ברכות ה' בשפע גשמי
כוח לעקור הרים
ברית כפולה
אגודה אינה נשברת
יש לך כוח – עובדה
הראש זקוק לרגל
חוטבי עצים ושואבי מים
ברית עם הקב"ה
כל יהודי הוא "עשיר"
קיום נצחי לעם-ישראל
עם-ישראל אינו מיעוט
לא להפריד בין ה'ספר' לבין 'התורה'
כשהקב"ה יוצא מהגלות
עד שייגאל האחרון
תשובה כפולה
לא בשמים
קרוב אליך
למצוא גם בפרטים את המאחד
ברכה שגורמת להעמקת התשובה

לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא; לא בשמים היא... ולא מעבר לים היא (דברים ל,יא-יג)

בפרשתנו מתארת התורה עד כמה קל לכל יהודי ללמוד ולקיים את דברי התורה: "כי המצווה הזאת אשר אנכי מצווך היום, לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא. לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה... ולא מעבר לים היא".1

יש מקומות שבהם מדברת התורה בלשון גוזמה, כמו התיאור שתיארו המרגלים את ארץ-ישראל2: "ערים גדולות ובצורות בשמים" (ואכן רש"י מציין מיד: "דיברו הכתובים לשון הבאי"). אולם כאן לא מדובר בלשון של גוזמה, ואם-כן מה הפירוש שהתורה לא נמצאת 'בשמים' - וכי אפשר היה לחשוב שהיא שם?

יהודי הגלות

פסוקים אלה באים בהמשך לפרשה הקודמת, שבה מנבאת התורה על הגלות של עם-ישראל. גם שם מופיע הביטוי 'שמים': "אם יהיה נידחך בקצה השמים".3 הכוונה היא אפוא למקום רחוק ביותר, שהוא בדוגמת המרחק שבין הארץ לשמים.

נראה אפוא שבפרשתנו מדברת התורה ליהודים שנמצאים בגלות הרחוקה, והיכולים לחשוב שכאשר הם נמצאים רחוק כל-כך מארץ-ישראל, עד שהיא מבחינתם כמו 'שמים', עליהם 'לעלות השמימה' תחילה, לבוא לארץ-ישראל, ואז יוכלו לקיים את התורה והמצוות. אומרת להם התורה: "לא בשמים היא", התורה אינה נמצאת דווקא בארץ-ישראל, אלא היא קרובה לכל יהודי גם כשהוא נמצא בגלות הרחוקה ביותר.

רחוק וקרוב

בעומק יותר יש לומר, שדברים אלה נאמרים גם ליהודי שנמצא רחוק במובן רוחני. הוא שקע בגלות רוחנית כה עמוקה, עד שמבחינתו, חיי התורה והמצוות נראים 'בשמים' או 'מעבר לים'.

על כך אומרת לו התורה: "כי המצווה הזאת", הלוא היא מצוות התשובה (שעליה מדובר בפסוק הקודם4: "כי תשוב אל ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך"), אינה רחוקה ממך. התשובה, אפילו למי שירד ונתרחק ביותר, היא "לא בשמים" ו"לא מעבר לים", אלא "כי קרוב אליך הדבר מאוד".

המהות האמיתית

ובכל-זאת, הרי האדם נתרחק כל-כך, ואיך אומרים לו שהתשובה כה קרובה אליו? דבר זה נובע מכך, שלאמיתו של דבר, התורה והמצוות אינן יכולות להיות רחוקות מיהודי. כל יהודי קשור בפנימיות לבבו עם הקב"ה ועם תורתו ומצוותיו, וזו אמיתת מציאותו.

הדבר היחיד שנדרש ממנו הוא להסיר את ההסתר שמכסה על מהותו האמיתית ואז יגלה, כי בעצם מעולם לא היה רחוק, אלא התורה והמצוות היו תמיד קרובות אליו 'מאוד', קרוב מכל קרוב - מכיוון שזו מהותו האמיתית. הוא נדרש רק לגלות את מהותו האמיתית, ואז יראה שקל לו ביותר לשוב אל ה', ו"מיד הם נגאלים"5, בגאולה האמיתית והשלמה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך לד, עמ' 167)

----------

1) דברים ל,יא ואילך.

2) שם א,כח.

3) שם ל,ד.

4) שם י.

5) רמב"ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ה. ראה סנהדרין צז,ב. ירושלמי תענית פרק א הלכה א. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)