חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:10 זריחה: 6:13 ה' בניסן התשפ"ד, 13/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

עם-ישראל אינו מיעוט

כאשר יהודי קושר את עצמו עם הקב"ה - הוא מתקשר עם כל היהודים שבכל העולם ושהיו ויהיו בכל הדורות
מאמרים נוספים בפרשה
ברכות ה' בשפע גשמי
כוח לעקור הרים
ברית כפולה
אגודה אינה נשברת
יש לך כוח – עובדה
הראש זקוק לרגל
חוטבי עצים ושואבי מים
ברית עם הקב"ה
כל יהודי הוא "עשיר"
קיום נצחי לעם-ישראל
עם-ישראל אינו מיעוט
לא להפריד בין ה'ספר' לבין 'התורה'
כשהקב"ה יוצא מהגלות
עד שייגאל האחרון
תשובה כפולה
לא בשמים
קרוב אליך
למצוא גם בפרטים את המאחד
ברכה שגורמת להעמקת התשובה

ואת אשר איננו פה (דברים כט,יד)

בתחילת פרשתנו מספרת התורה על כריתת הברית שנערכה בין הקב"ה לעם-ישראל לפני הכניסה לארץ-ישראל. בתוך הדברים מדגישה התורה1: "ולא איתכם לבדכם אנוכי כורת את הברית הזאת... כי את אשר ישנו פה... ואת אשר איננו פה".

בפשטות היה אפשר לפרש, שדברי התורה על מי ש"איננו פה" מכוונים לאותם יהודים שנעדרו משום-מה ממעמד כריתת-הברית. אולם אי-אפשר לפרש כן. בראשית הדברים נאמר במפורש: "אתם ניצבים היום כולכם"2, ואם-כן, איש לא נעדר ממעמד זה. על-כן מפרש רש"י, שהכוונה במילים "ואת אשר איננו פה" היא - "ואף עם דורות העתידים להיות".

מציאות אחת

מצאנו כבר בתורה3 דברים שנאמרו לדורות וכריתת ברית שנעשתה גם עם הדורות הבאים. החידוש כאן הוא בלשון שממנה משתמע, כי כריתת הברית עם הדורות הבאים הייתה בדיוק באותה עוצמה ובאותו דיבור ישיר, כפי שהייתה עם הדור שנכנס לארץ. בדיוק כשם שנעשתה כריתת הברית עם "את אשר ישנו פה", כך נעשתה עם "את אשר איננו פה".

ההסבר לכך טמון במהותו הפנימית של עם-ישראל. כל ההבדלים בין יהודי ליהודי, בין יהודי שישנו כאן לבין יהודי שיוולד בשנים הבאות, קיימים רק בחיצוניות הדברים, רק כפי שהדברים משתקפים לעינינו. לאמיתו של דבר, עם-ישראל כולו הוא מציאות אחת, יחידה אחת, גוף מאוחד שאינו ניתן לחלוקה כלל. מבחינה זו אין הבדל בין יהודי שחי לפני שלושת אלפים שנה ליהודי שחי היום - הם קשורים ומאוחדים זה עם זה ומהווים יחדיו מציאות אחת.4

העיקר האיכות

בדברים אלה טמונה תשובה נפלאה לאותם יהודים, שחסרים להם ההחלטיות והתוקף בקיום התורה והמצוות, משום שהדבר מחייב הליכה נגד הרוב, בעוד היהודים הם "המעט מכל העמים".5 ודאי וודאי שאין הם מוצאים בעצמם את הכוחות הנפשיים לצאת אל הרחוב, אל הזולת, ולהפיץ שם תורה ומצוות.

ובכן, זה שעם-ישראל הוא "המעט כל העמים", הרי זה רק כאשר אנו שופטים את הדברים על-פי אמות מידה כמותיות. הכמות קשורה בתנאי העולם המוגבלים, במקום ובזמן, ומבחינה זו אכן עם-ישראל הוא מיעוט. אולם אצל יהודי הרוחניות היא העיקר, והוא שופט דברים על-פי אמות מידה איכותיות; ומבחינה זו עם-ישראל "לא יספר מרוב".6

עוצמה בלתי-מוגבלת

כאשר יהודי קושר את עצמו עם הקב"ה, על-ידי קיום התורה והמצוות, העומדות מעל לזמן ומעל למקום - הוא מתקשר באמת ובפועל ובאופן ישיר עם כל היהודים שבכל העולם ושהיו ויהיו בכל הדורות. עוצמתו היא עוצמה של אין-ספור יהודים.

זו גם הכנה לראש-השנה - "אתם ניצבים היום כולכם" - להתאחד עם כל עם-ישראל, באחדות אמיתית. ועל-ידי-כך זוכים לכתיבה וחתימה טובה לכל אחד ואחת מישראל.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך יט, עמ' 266)

----------

1) דברים כט,יג-יד.

2) דברים כט,ט.

3) כגון בברית בין הבתרים שהייתה לזרעו של אברהם. ובדומה לזה גם בפרשת בחוקותי. וכן רוב המצוות, שהקב"ה ציווה על-ידי משה רבנו, היו לדורות.

4) ראה תניא פרק לב.

5) דברים ז,ז.

6) בראשית לב,יג. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)