חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:40 זריחה: 6:06 כ"ב באדר א' התשפ"ד, 2/3/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

כוח לעקור הרים

הביטוי "ניצבים" מבטא עמידה תקיפה ואיתנה, תקיפות של מלך, כפי שנאמר: "ניצב מלך"
מאמרים נוספים בפרשה
ברכות ה' בשפע גשמי
כוח לעקור הרים
ברית כפולה
אגודה אינה נשברת
יש לך כוח – עובדה
הראש זקוק לרגל
חוטבי עצים ושואבי מים
ברית עם הקב"ה
כל יהודי הוא "עשיר"
קיום נצחי לעם-ישראל
עם-ישראל אינו מיעוט
לא להפריד בין ה'ספר' לבין 'התורה'
כשהקב"ה יוצא מהגלות
עד שייגאל האחרון
תשובה כפולה
לא בשמים
קרוב אליך
למצוא גם בפרטים את המאחד
ברכה שגורמת להעמקת התשובה

אתם נצבים היום כלכם (דברים כט,ט)

בכל חודש, בשבת שלפני ראש-החודש, מברכים את החודש הבא. אולם בשבת שלפני ראש-השנה, ראש-חודש תשרי, אין מברכים את חודש תשרי. ההסבר הפנימי לכך נמסר על-ידי רבנו הזקן, בעל התניא, בשם הבעש"ט - בשבת זו הקב"ה מברך בעצמו את חודש תשרי, ולכן אין צורך שאנו נברך את החודש.1

ומהי הברכה? ובכן, הברכה מופיעה בתחילת פרשת ניצבים, שנקראת תמיד בשבת האחרונה של השנה. הקב"ה אומר לעם-ישראל: "אתם ניצבים היום כולכם". "היום" זהו ראש-השנה2, יום-הדין, ובו "אתם ניצבים", בעמידה איתנה - קיימים ועומדים, זוכים בדין.

לרתום את המכשול

ביטוי זה - "ניצבים" - מבטא עמידה תקיפה ואיתנה, תקיפות של מלך, כפי שנאמר3: "ניצב מלך". כשהגמרא מבקשת להמחיש את תקיפותו של מלך היא אומרת4: "אמר מלכא - עקר טורא" (=אמר המלך - נעקר ההר). זו אפוא התקיפות שנותן הקב"ה ליהודי - כוח לעקור הר!

לעתים צצות הפרעות בעבודת ה', ויש מהן ש"נדמה להם כהר".5 אולם ליהודי ניתן הכוח לעקור את ההר. ויש כאן דיוק - לא לסלק את ההר אלא לעקרו. כלומר, להעבירו ממקום אחד למשנהו. במשמעות הרוחנית הכוונה היא, שיש ליהודי כוח לקחת את המכשול עצמו ולהעבירו לתחום הקדושה, כך שישרת את עבודת ה'.

אחדות עמוקה

אולם התנאי לעוצמה זו של עם-ישראל ולקיום ברכת "אתם נצבים" הוא "כולכם" - תחושת אחדות. אמנם יש חילוקי דרגות בעם-ישראל - יש "ראשיכם שבטיכם" ויש "זקניכם ושוטריכם" ויש "טפכם נשיכם" עד "חוטב עציך" ו"שואב מימיך". לכל אחד תפקידו וייחודו, ואין צורך לטשטש את ההבדלים שבין מגוון הסוגים בעם-ישראל. ואולם הכול חייבים לחוש את האחדות המלכדת את כולם.

אחדות זו נובעת מהעובדה שכולם עומדים "לפני ה' אלוקיכם". מכיוון שכל חלקי העם עומדים לפני ה' וכולם רוצים לעבדו בכל ליבם ונפשם, נוצרת בתוכם תחושה עמוקה של אחדות, שנעשית כלי לקבלת ברכתו של הקב"ה.

היום ברכה

ברכה זו ניתנת, כאמור, בראש-השנה. אולם למילה "היום" יש גם המשמעות הפשוטה - היום, בשעה שדברים אלה נקראים בתורה; כלומר, בשבת זו. הלוא אמרו חז"ל6: "כל הקורא ושונה, הקב"ה קורא ושונה כנגדו". אם-כן, כאשר קוראים פרשה זו בתורה, אומר לנו גם הקב"ה: "אתם ניצבים היום כולכם".

והעיקר, שתיכף ומיד זוכים ישראל לברכה העיקרית ביותר - ברכת הגאולה האמיתית והשלמה, וכל ישראל עומדים "לפני ה' אלוקיכם" בבית-המקדש השלישי, שייבנה תיכף ומיד ממש.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי תורת מנחם - התוועדויות ה'תש"נ כרך ד, עמ' 290)

----------

1) קובץ מכתבים לתהילים "אהל יוסף יצחק" עמוד 193. - "היום-יום" כה אלול. איגרות קודש כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ כרך ג סוף עמוד תל ואילך.

2) מלכים א כב,מח.

3) בבא-בתרא ג, סוף עמוד ב.

4) סוכה נב,א.

5) ראה תנא-דבי-אליהו רבה ריש פרק יח. ועוד. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)