חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:00 זריחה: 6:50 ט"ז בחשון התשפ"ב, 22/10/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

איך יכול הקב"ה "לגרש"?

איך יכול להיות מצב של 'גירושין' אצל הקב"ה, אשר "מלוא כל הארץ כבודו"?!
מאמרים נוספים בפרשה
אפשר לנצח בלי מלחמה
מלחמות חובה ורשות
שני אויבים, מקור אחד
כוחה של "מצווה קלה"
שכר המצוות - עכשיו או לעתיד?
כשיוצאים לדרך צריכים "מעקה"
צריך מעקה בחיים
לקרב בלי להתנשא
אחדות והפרדה
עבודה בלי טרדות
איך יכול הקב"ה "לגרש"?
הקב"ה אינו נפרד מישראל
לא למהר "להתגרש"
דבקות באלוקות ופרישות מתאוות העולם
יהודים כפועלי ה'
משפט צדק - חד משמעי
בלי כוונה
לזכור כדי להשכיח
לא לערבב כוחות נפשיים
מלחמה לשם זיכוך

כי יקח איש אשה (דברים כד,א)

במקומות רבים1 בתורה משול היחס בין הקב"ה לכנסת-ישראל ליחסי איש ואישה. מעמד הר-סיני הוא הקידושין2, שאז קידש הקב"ה לעצמו את עם-ישראל, והגלות היא בבחינת גירושין. הגאולה העתידה היא הנישואין, שאז 'ישא' הקב"ה את-עם-ישראל לנצח. דברים אלה מתקשרים עם פרשתנו, שבה מופיעים דיני הנישואין והגירושין.

הגמרא3 מספרת, שכאשר בא הנביא וגער בעם-ישראל על שאינו שב בתשובה, השיב לו עם-ישראל: "אישה שגרשה בעלה, כלום יש לזה על זה כלום". תשובה זו מתוארת כ"תשובה ניצחת", אף ש"אמר לו הקב"ה לנביא, לך אמור להן: איזה ספר כריתות אמכם אשר שלחתיה".4

פתיחת המסכת

כדי להבין עניין זה יש להקדים ולשאול, למה בחר רבנו הקדוש לפתוח את מסכת גיטין במשנה "המביא גט ממדינת הים וכו'". לכאורה היה צריך לפתוח את המסכת בהלכות העיקריות של הגירושין, ולא במקרה חריג ושולי? מכאן, שבכך בא לידי ביטוי עצם עניין הגירושין, ועצם האפשרות לגירושין, כפי שהדברים הם בשורשם הראשון - אצל הקב"ה.

ההלכה קובעת5, שכדי שיחולו הגירושין צריך הגט לצאת מרשות הבעל ולהגיע לרשות האישה. איך יכול אפוא להיות מצב של 'גירושין' אצל הקב"ה, אשר "מלוא כל הארץ כבודו"6?!

"מדינת-הים"

התשובה לשאלה זו טמונה במשנה הראשונה של מסכת גיטין. אפשרות ה'גירושין' אצל הקב"ה נוצרת מכך ש"הלך בעלה למדינת הים". כל עוד הקב"ה מתגלה כאן, בעולם הזה, ואין הוא מסתיר את פניו מאיתנו, לא ייתכנו 'גירושין'. אולם כאשר חטאינו גורמים שהקב"ה יתעלה, כביכול, למעלה, יתעלם ב'ים' ולא יתגלה למטה - נוצר כאן מצב של 'גירושין' בינו ובין עם-ישראל. הוא, כביכול, ב'מדינת הים'.7

מבחינה זו צודקים בני-ישראל כאשר הם טוענים: "אישה שגרשה בעלה, כלום יש לזה על זה כלום". הרי הקב"ה 'הלך למדינת הים', הסתיר את פניו מאיתנו, ולכאורה 'גירש' אותנו.

לא חל שום שינוי

אולם האמת הפנימית גלומה בתשובת הקב"ה: "איזה ספר כריתות אמכם אשר שלחתיה". מבחינת הקב"ה עצמו אין הסתר פנים. זו רק הסתרת-פנים מאיתנו, לגבינו. רק לנו נראה כאילו הקב"ה איננו נמצא כאן, אך לאמיתם של דברים לא חל שום שינוי ב"מלוא כל הארץ כבודו", ולכן בפנימיות הדברים אין כאן 'גירושין'.

במהותם הפנימית של הדברים לא נותק חלילה הקשר בין הקב"ה לעמו. אמנם איננו רואים זאת לעת-עתה, ולכן נראים הדברים כ'גירושין'; ואולם בקרוב ממש, בגאולה השלמה, תתגלה האמת ויהיו גם ה'נישואין' לעיני-כל לנצח.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ט, עמ' 143)

----------

1) וכל ספר שיר-השירים מיוסד על זה, כידוע במדרשי חז"ל.

2) ראה במדבר רבה פרשה יב סוף פסקא ח. וראה גם תענית כו,ב במשנה.

3) סנהדרין קה,א.

4) ישעיה נ,א.

5) גיטין פרק ח. טור שולחן-ערוך אבן-העזר סימן קלט.

6) ישעיה ו,ג.

7) תענית כ,א. סנהדרין קד, סוף עמוד א. איכה רבה פרשה א,ג. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)