חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:00 זריחה: 6:50 ט"ז בחשון התשפ"ב, 22/10/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

עבודה בלי טרדות

נוסף על השכר שיינתן לנו בעולם הבא, מסיר מאיתנו הקב"ה את הדאגות והטרדות בעולם הזה
מאמרים נוספים בפרשה
אפשר לנצח בלי מלחמה
מלחמות חובה ורשות
שני אויבים, מקור אחד
כוחה של "מצווה קלה"
שכר המצוות - עכשיו או לעתיד?
כשיוצאים לדרך צריכים "מעקה"
צריך מעקה בחיים
לקרב בלי להתנשא
אחדות והפרדה
עבודה בלי טרדות
איך יכול הקב"ה "לגרש"?
הקב"ה אינו נפרד מישראל
לא למהר "להתגרש"
דבקות באלוקות ופרישות מתאוות העולם
יהודים כפועלי ה'
משפט צדק - חד משמעי
בלי כוונה
לזכור כדי להשכיח
לא לערבב כוחות נפשיים
מלחמה לשם זיכוך

ואכלת ענבים כנפשך (דברים כג,כה)

כלל ידוע הוא שהקב"ה עצמו מקיים את כל המצוות שציווה אותנו, כמאמר חז"ל1: "מה שהוא עושה, אומר לישראל לעשות". ובעצם, המצוות הן דרכי הקב"ה עצמו, אלא שהוא הואיל לגלותן לנו ולזכותנו בהן. מכאן, שכאשר אנו מבקשים להבין את דרכי ה', עלינו להתבונן במצוותיו.

בפרשתנו מצווה התורה להניח לפועל שעובד בשדה או בכרם לאכול מהתבואה בזמן העבודה. התורה מביאה על כך שתי דוגמאות: אחת בכרם - "כי תבוא בכרם רעך, ואכלת ענבים כנפשך שבעך"2; השנייה בשדה - "כי תבוא בקמת רעך, וקטפת מלילות בידך".3

פועלי ה'

הזכות שניתנת לפועל לאכול מהיבול בעת העבודה איננה בגדר שכר - את שכרו יקבל הפועל בנפרד, בתום העבודה - אלא הדבר נועד להסיר ממנו טרדות ודאגות בשעת העבודה. שלא ייווצר מצב שהוא עמל ומתייגע ומשתוקק לטעום מהענבים או מפרי השדה, והדבר נאסר עליו.

מצב דומה קיים גם בין הקב"ה ועם-ישראל. הקב"ה הוא הבעלים ואנחנו הפועלים, שעובדים ב'כרמו' וב'שדהו'. מודיע לנו הקב"ה, שנוסף על השכר שיינתן לנו בעולם הבא, מסיר מאיתנו הקב"ה את הדאגות והטרדות בעולם הזה, כדי שנוכל לעשות את העבודה מתוך מנוחה ושלווה.

הכרח ועונג

בכל-זאת ממחישה זאת התורה על-ידי שתי דוגמאות - שדה וכרם, וגם ההתייחסות לשתיהן שונה: פועלי הכרם מקבלים שפע רב יותר - "ואכלת ענבים כנפשך שבעך", ואילו פועלי השדה נהנים מכמות קטנה יותר - "וקטפת מלילות בידך".

שדה וכרם מייצגים שני סוגים של צרכים: השדה מספק את הצרכים הקיומיים - לחם, והכרם מספק עינוגים - פירות. גם בעבודת ה' יש שני סוגים: עבודה הכרחית, כשיהודי מכריח את עצמו לקיים את רצון ה', וממילא הוא מקיים את המצוות רק כפי חובתו; ויש עבודה של עונג, כשהוא עובד את בוראו מתוך שמחה ותענוג, ואז הוא גם מהדר במצוות ומקיימן לפנים משורת הדין.

שפע מושלם

רומזת לנו התורה, שכאשר יהודי עובד את ה' באופן של 'כרם' - מתוך שמחה ותענוג - מאפשר לו הקב"ה לאכול "כנפשך שבעך" - הוא מסיר ממנו את כל הדאגות והטרדות ומעניק לו רוב שפע. אולם גם כשהוא עובד את ה' בבחינת 'שדה' - מתוך הכרח וכפייה - הוא מקבל את צרכיו, אלא שלא באותה הרחבה ושפע.

השלמות בתחום זה תהיה בימות המשיח, שאז עבודת ה' תגיע למלוא שלמותה, וכל יהודי יעבוד את ה' מתוך שמחה ועונג ומתוך תחושה שזו כל מציאותו. ממילא יסיר הקב"ה מאיתנו את כל הטרדות וההפרעות "שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר"4 - בגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך לד, עמ' 129)

----------

1) שמות רבה פרשה ל,ט. וראה ירושלמי ראש-השנה פרק א הלכה ג. ויקרא רבה פרשה לה,ג. ועוד.

2) דברים כג,כה.

3) שם, כו.

4) לשון הרמב"ם סוף הלכות מלכים. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)