חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:40 זריחה: 6:06 כ"ב באדר א' התשפ"ד, 2/3/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

קול גדול שנשמע לנצח

כל חלקי התורה שנתגלו בכל דור ודור - הם המשך אחד של ה"קול גדול" שהיה במתן-התורה
מאמרים נוספים בפרשה
מיזוג המעלות מביא נצחיות
לקרוע את ההסתר
אין עוד מלבדו
הקב"ה הוא הכול
להיות 'שלט' חי
יש לנו מקלט
נקודה למעלה ונקודה למטה
קול גדול שנשמע לנצח
הקול שלא היה לו הד
אהבה ויראה בלב אחד
הרב - אב, התלמידים – בנים
עבודת היום ועבודת הלילה
מן היד אל הראש
כוח מיוחד מול האוייב
מחר ניטול את השכר
נחמה כפולה ומושלמת
לגלות את הגאולה
שתי דרכים לגילוי האחדות האלוקית

קול גדול ולא יסף (דברים ה,יט)

בפרשתנו מזכיר משה לבני-ישראל את מעמד מתן-התורה, שבו נתגלה הקב"ה בכבודו ובעצמו לעיני כל העם. את קולו של הבורא שנשמע בהר-סיני מתאר משה במילים1: "קול גדול ולא יסף" (שלא היה לו סוף).

מה הכוונה שהקול הזה לא פסק? מביא המדרש2 כמה פירושים, ומהם: א) הקול "נחלק לשבע קולות והם נחלקים לשבעים לשון"; ב) הקול לא פסק אלא הוא מוסיף ומתגלה בכל תקופה על ידי הנביאים והחכמים שבכל דור - "ממנו נתנבאו כל הנביאים".

הקב"ה בעצמו

סיפורי התורה נועדו, כידוע, לאלפנו לקח בעבודת-ה'; מהי אם-כן ההוראה הטמונה בסיפור על ה"קול גדול ולא יסף" שהיה במתן-התורה?

ייחודו של מעמד הר-סיני הוא בכך, שבו ניתנה התורה בדרגה העליונה ביותר. על המילה "אנכי (ה' אלוקיך)"3, הפותחת את עשרת הדברות, אומרת הגמרא4, שהיא ראשי תיבות "אנא נפשי כתבית יהבית" (אני את עצמי כתבתי ונתתי). כלומר, במתן-התורה גילה הקב"ה את עצמו ממש לכל יהודי ויהודי.

רצף אחד

היה אפשר לחשוב, שהתגלות כה עליונה הייתה רק בתורה שניתנה בעת מעמד הר-סיני, ואילו שאר ענייני התורה, שנתגלו על ידי הנביאים והחכמים בדורות המאוחרים יותר, אין בהם הכוח של מתן-התורה. אמנם, ברור שהנביאים והחכמים לא אמרו, חלילה, דבר מעצמם, אלא "רוח ה' דיבר בם ומילתו על לשונם"5, אבל היינו יכולים לחשוב שאין זה דומה לאותה התלבשות של הקב"ה עצמו ממש בעשרת הדברות.

לכן נכתב: "קול גדול ולא יסף", לומר לנו: כל חלקי התורה שנתגלו בכל דור ודור - הם המשך אחד של ה"קול גדול" שהיה במתן-התורה. בכל הדינים והמנהגים, שקבעו חכמי-ישראל בכל הדורות, מתגלה הקב"ה בעצמו, וכאילו הוא עצמו אמרם באופן ישיר, ממש כפי שהיה במעמד הר-סיני. רצה ה', שדברים מסויימים יתגלו, בזמן המתאים להם, על-ידי הנביאים והחכמים שבכל דור, אך במהות הדברים זהו אותו "קול גדול".

תורה בשבעים לשון

נוסף על כך אומר המדרש, ש"ולא יסף" מכוון לתרגום התורה לשבעים לשון. כאן מלמדת אותנו התורה, שגם דברי התורה השייכים לאומות-העולם - שבע מצוות בני-נוח, שאותן צווה עם-ישראל לכפות גם על אומות-העולם6 - אינם דבר צדדי ושולי, אלא הם חלק מאותו "קול גדול" של מתן-התורה.

יש בזה רמז נוסף, לזמן שעם-ישראל נמצא בגלות ומדבר ב"שבעים לשון". הרי המטרה הפנימית בכך היא, שהיהודים יקדשו את העולם כולו ויגאלו את ניצוצות הקדושה שבכל מקום בעולם. אומרת התורה: כשיהודי מדבר ב"שבעים לשון" בענייני פרנסה וכדומה, ועושה זאת לשם-שמים - יש בו אותו כוח של ה"קול גדול" שהיה בהר-סיני!

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ד, עמ' 1092)

----------

1) דברים ה,יט.

2) שמות רבה סוף פרשה כח.

3) דברים ה,ו.

4) שבת קה,א. וכגירסת העין יעקב.

5) לשון רבנו הזקן בהקדמתו לספר התניא.

6) רמב"ם הלכות מלכים פרק ח הלכה י. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)