חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:49 זריחה: 5:35 י' בסיון התשפ"ד, 16/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שלושה שבחים

פרשת האזינו שנקרא בשבת הקרובה, הינה שירת משה רבנו המדברת גם על מעלותיו של עם ישראל. שבח המורכב משלוש זכויות שעם ישראל קיבל על עצמו: את תורת ה', מלכותו ועולו.
מאמרים נוספים בפרשה
תשובה מתוך שמחה
היהודי כאדם שמימי
להיות בשמיים ולרדת לארץ
ללכת ישר למעלה
להיות קרוב ורחוק
להתחיל מלמעלה
שמים וארץ בעבודת האדם
להתחיל מלמעלה
החבל של הנשמה
שלושה שבחים
שני מנהיגים בכפיפה אחת
למה משה לא נכנס לארץ?
לחבר שמים וארץ
הברכה קודם לימוד התורה

ימצאהו בארץ מדבר (דברים לב,י)

בשירת האזינו מציין משה רבנו את המעלות המיוחדות של עם-ישראל, ובין הדברים הוא אומר1: "ימצאהו בארץ מדבר". הפירוש הפשוט של הדברים הוא, שהקב"ה מצא את עם-ישראל במדבר. אולם למעשה קשה לפרש כך, שהרי את עם-ישראל לא מצא הקב"ה במדבר, אלא הרבה קודם לכן - במצרים.

לכן מפרש רש"י את הדברים אחרת: "אותם מצא לו נאמנים בארץ מדבר, שקיבלו עליהם תורתו ומלכותו ועולו - מה שלא עשו ישמעאל ועשיו". כלומר, זה שבח מיוחד לעם-ישראל, שהקב"ה מצאם נאמנים לו במדבר, והשבח מורכב משלוש זכויות: שקיבלו עליהם את (א) תורתו, (ב) מלכותו, (ג) עולו.

זכות התורה

שבח זה מבטא את העובדה, שעם-ישראל לא נהג כבני ישמעאל ועשיו, שכאשר הציע להם הקב"ה את התורה, שאלו תחילה מה כתוב בה והדברים לא מצאו חן בעיניהם. לעומתם, בני-ישראל הביעו נאמנות מלאה לקב"ה והסכימו לקבל את התורה בבחינת 'נעשה ונשמע'.2 על כך משבחם משה: "ימצאהו בארץ מדבר".

כאמור, שבח זה מורכב משלוש זכויות, שהראשונה שבהן היא, "שקיבלו עליהם את תורתו". זהו לימוד התורה, שבני-ישראל קיבלו עליהם להגות בה. כמו-כן נכלל בה גם הקיום של המצוות השכליות, המצוות שיש עליהן הסבר שכלי וטעם הגיוני.

עול המלכות

דרגה עליונה יותר בשבחו של עם-ישראל היא - "שקיבלו עליהם את מלכותו". כאן יש גילוי עמוק יותר של נאמנות לקב"ה, שכן בני-ישראל מוכנים לקבל עליהם את מלכות ה' ולקיים את מצוותיו כגזירת המלך, שאין מערערים עליה ואין שואלים עליה שאלות.

דרגה עליונה עוד יותר היא - "שקיבלו עליהם את עולו". כאן יש השתעבדות מוחלטת לקב"ה. שכן בקבלת המלכות בלבד אין האדם משעבד את חייו הפרטיים למלך, אלא רק מקבל עליו למלא את הוראותיו בענייני המדינה. אולם כשהוא מקבל את עולו של המלך, פירוש הדבר שהוא נעשה עבדו ומשעבד לו את כל חייו.

מציאה של גאולה

זה השבח המיוחד של עם-ישראל: לא זו בלבד שקיבלו עליהם את תורתו של הקב"ה, אלא קיבלו עליהם גם את מלכותו, ובכלל זה התבטלות מוחלטת לציוויי ה', ועוד יותר מזה - שקיבלו עליהם את עולו ושעבדו את כל הווייתם לקב"ה.

בזכות שבח זה של בני-ישראל התקשר איתנו הקב"ה באופן של 'מציאה' - "ימצאהו בארץ מדבר". כשם שאדם שמח על מציאה, כך שמח הקב"ה על ישראל. ובתמורה הוא מעניק גם לנו 'מציאה' - את הגאולה האמיתית והשלמה, שעליה נאמר3 "מצאתי דוד עבדי", במהרה בימינו ממש.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך לד, עמ' 206)

----------

1) דברים לב,י.

2) שמות כד.ז.

3) תהילים פט,כא. בראשית רבה פרשה כט,ג. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)