חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:27 זריחה: 6:04 ט"ו באב התשפ"ב, 12/8/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

בכייה לדורות

כאן מגלה משה רבנו את הדברים שנאמרו בסתר - "ותרגנו באוהליכם". שם, בתוך האוהלים, רגנו בני-ישראל ודיברו לשון-הרע על ה' ועל הארץ
מאמרים נוספים בפרשה
להבין דברים ברוח-הקודש
תוכחה נסתרת, אהבה גלויה
מתכוננים להיכנס לארץ
ברכת הקב"ה וברכת משה
מטרת הנדודים במדבר
תפקידו של משה בהעברת התורה
כוונות טובות
היעד: "נהר פרת"
בכייה לדורות
חיל-החלוץ של עם-ישראל
על-ידי הירידה זוכים לעלות
השבתות - למעלה מהגלות
שמחה יתרה בשבתות בין-המצרים
למה היה המן לבן

ותרגנו באהליכם (דברים א,כז)

את פרשת דברים קוראים לעולם בשבת שלפני תשעה באב, ויש בה רמזים רבים לעניינו של תשעה באב. אחד הרמזים טמון באזכור חטא המרגלים בתוכחתו של משה רבנו לעם-ישראל, שכן הלילה שבו בכו בני-ישראל בעקבות דברי המרגלים היה תשעה באב1, שנעשה בעקבות זאת ליום של בכייה לדורות.

כאשר משה מזכיר את החטא הזה הוא אומר: "ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת ה' אותנו הוציאנו מארץ מצרים".2 כלומר, בני-ישראל טענו שהקב"ה שונא אותם, כביכול. בגלל טענת3 ה'שנאה' הזאת נגזר עלינו לומר בלילה הזה את מגילת איכה, שנפתחת במילים "איכה ישבה בדד העיר"4 - ראשי-תיבות איבה.

טענות סמויות

משה רבנו אומר כאן דבר שאינו מופיע בתיאור חטא המרגלים בספר במדבר. שם מסופר כי העם בכה למשפחותיו והתלונן ש"ה' מביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב"5, טענה שנבעה מחוסר אמונה ביכולת ה'. אולם כאן מוסיף משה, שבני-ישראל טענו אז שהקב"ה, כביכול, שונא אותם.

עוד אומר משה: "ותרגנו באהליכם". כלומר, נוסף על הטענות הגלויות, שמפורטות בספר במדבר, התכנסו בני-ישראל באוהליהם והתאוננו על הקב"ה. מה היו רגינותיהם? מביא רש"י, בשם המדרש6, שהם רגנו על עצם העובדה שהקב"ה הוציאם ממצרים, אשר אדמתה שותה מימי הנילוס, והוא מביאם לארץ-ישראל שנזקקת לחסדי הגשמים.

טענות של שקר

שני הדברים גם יחד - הטענה שה' שונא את ישראל ושמצרים טובה יותר מארץ-ישראל - הן, כמובן, טענות שקריות. גלוי וידוע שהקב"ה אוהב את עם-ישראל, אהבה שבאה לידי ביטוי בניסים הגדולים שעשה להם במצרים, בים-סוף ובמדבר.

כמו-כן ברור, שברכת הגשמים עולה עשרת מונים על ברכת הנילוס. את מי הנילוס יש להביא אל השדות, ואם השדה גבוה מגובה פני המים, יש להעלותם לשם בדליים. וכך אומר הקב"ה, שארץ-ישראל "לא כארץ מצרים היא... [שבה] והשקית ברגלך", אלא [ארץ-ישראל] "למטר השמים תשתה מים".7 מכאן ברור, שהגשמים הם ברכה גדולה יותר ממי נהר.

אהבת הקב"ה

זו אפוא התשובה לשאלתנו:

הטענות הללו לא נתפרשו בספר במדבר, שכן טענות של שקר לא יכלו בני-ישראל לטעון בגלוי. כאן מגלה משה רבנו את הדברים שנאמרו בסתר - "ותרגנו באוהליכם". שם, בתוך האוהלים, רגנו בני-ישראל ודיברו לשון-הרע על ה' ועל הארץ.

אך האמת היא, כמובן, שהקב"ה אוהב את עם-ישראל אפילו כשזה רוטן ורוגן נגדו. וכפי שמדגיש רש"י: "והוא היה אוהב אתכם". אהבה זו מודגשת דווקא בשבת שלפני תשעה באב, כדי לתת חיזוק ונחמה לעם-ישראל בימים אלה, ולטעת תקווה לגאולה האמיתית והשלמה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך לד, עמ' 17)

----------

1) ראה תענית כט,א.

2) דברים א,כז.

3) הצמח צדק ברשימותיו על איכה (אור התורה לנ"ך כרך ב סוף עמוד א'מ), מעמק המלך שער טז פל"ד (קמב,ד).

4) איכה בתחילתו.

5) במדבר יד,ג.

6) במדבר רבה פרשה יז,ג.

7) דברים יא,י-יא. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)