חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:27 זריחה: 6:04 ט"ו באב התשפ"ב, 12/8/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מתכוננים להיכנס לארץ

המקום שבו עומד משה רבנו ומלמד את העם לקראת הכניסה לארץ מכונה כאן "עבר הירדן", ביטוי שיש בו משום הכנה והקדמה לכניסה לארץ-ישראל. אף בימינו, אחרי גלות ארוכה, ניצבים אנו בפתחה של הגאולה השלמה.
מאמרים נוספים בפרשה
להבין דברים ברוח-הקודש
תוכחה נסתרת, אהבה גלויה
מתכוננים להיכנס לארץ
ברכת הקב"ה וברכת משה
מטרת הנדודים במדבר
תפקידו של משה בהעברת התורה
כוונות טובות
היעד: "נהר פרת"
בכייה לדורות
חיל-החלוץ של עם-ישראל
על-ידי הירידה זוכים לעלות
השבתות - למעלה מהגלות
שמחה יתרה בשבתות בין-המצרים
למה היה המן לבן

אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן (דברים א,א)

ספר דברים שונה במהותו מארבעת הספרים שקדמו לו. בספרים הקודמים מתוארים תחילה אירועים שונים שקרו בעולם ולאחר מכן מספרת התורה את תולדותיו של עם-ישראל ואת קורותיו במשך הדורות, ואילו ספר דברים בעיקרו אינו אלא הכנה לקראת הכניסה לארץ-ישראל.1

בסוף ספר במדבר מתוארים המסעות שעברו בני-ישראל במדבר, ומשה רבנו מצווה אותם מצוות שונות הקשורות להנחלת הארץ. בני-ישראל חנו אז "בערבות מואב, על ירדן ירחו".2 בהמשך לכך מתחיל ספר דברים בציון מיקומם של בני-ישראל באותה עת: "אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן".

ימים אחרונים

אנו מבחינים בשינוי בולט בין שני הפסוקים: בסוף ספר במדבר מצויין המקום המדוייק שבו נאמרו הדברים ("בערבות מואב, על ירדן ירחו"), ואילו כאן משתמשת התורה בביטוי הכללי "עבר הירדן", מונח הכולל את כל הצד המזרחי של הירדן. עלינו לומר שהדבר קשור במהותו הכללית של ספר דברים דווקא.

משה רבנו, בימיו האחרונים, עומד כאן לפני עם-ישראל, והוא מלמד את העם תורה ומזהירם לקראת כניסתם לארץ. לכן גם מקום אמירת הדברים מכונה כאן בביטוי המבטא את ההכנה לקראת הכניסה אל הארץ - "עבר הירדן", הכנה והקדמה לכניסה לארץ-ישראל.

התמודדות עם הרע

ביתר עמקות: חז"ל אמרו3, שארבעים ושניים המסעות שעברו בני-ישראל במדבר היו הכנה לקראת הכניסה לארץ-ישראל. כאשר עם-ישראל יצא ממצרים וקיבל את התורה, עדיין היה העולם מלא כוחות תקיפים של רע ושל התנגדות לקדושה. את ההתמודדות עם הכוחות הללו של הרע ניהלו בני-ישראל בימי שהותם במדבר, ובכך הבטיחו שעם כניסתם לארץ לא יופרעו עוד על-ידי הכוחות התקיפים הללו.

לכן בסוף ספר במדבר, כשהתורה מספרת על סיום שלב המסעות, מכונה מקום חנייתם בכינוי "בערבות מואב": "מואב" מסמל את דרגת החכמה של הרע4, ו"ערבות" הוא מלשון ערב וחושך. התורה רומזת כאן, שבני-ישראל הצליחו לברר גם דרגה זו של הרע, שהיא השפלה והתקיפה שבו, ובכך הכינו את עצמם לכניסתם לארץ-ישראל.

נסתיימה המלחמה

אולם בתחילת ספר דברים, כאשר בני-ישראל כבר סיימו את הכנעת הרע, ועתה התכוננו לקראת הכניסה אל הארץ, שוב אין צורך לציין את ההתמודדות עם הרע, אלא את עצם העובדה שמדובר בהכנה לארץ-ישראל. לכן מכונה מקום חנייתם "עבר הירדן" בלבד.

אף אנו, בגלות זו, עוברים שלבים אלה. בשנות הגלות הארוכה עסקו היהודים בבירורו ובזיכוכו של העולם החומרי, ועתה אנו כבר עומדים בשלב ההכנה לקראת הכניסה השלמה של כל עם-ישראל לארץ-ישראל, בגאולה האמיתית והשלמה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי 'ספר השיחות' תשמ"ח כרך ב, עמ' 566)

-------
1) ראה פתיחת הרמב"ן וספורנו לספר דברים. רמב"ן ריש פרשתנו.
2) במדבר לג,נ. לה,א.
3) ראה לקוטי תורה ריש פרשת נשא. מסעי צא,ב ואילך. ועוד.
4) מאורי אור מ,פה. וראה תורה אור יא,ד. ועוד. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)