חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:21 זריחה: 6:08 כ"א באב התשפ"ב, 18/8/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

תוכחה נסתרת, אהבה גלויה

ספר 'דברים' נפתח בדברי התוכחה שמוכיח משה רבנו את בני ישראל על חטאי המדבר. דרך התוכה מלמדת אותנו כיצד מוכיחים באמת – מתוך כבוד ואהבה לבני-ישראל ויש אף צורך ללמד זכות על העם.
מאמרים נוספים בפרשה
להבין דברים ברוח-הקודש
תוכחה נסתרת, אהבה גלויה
מתכוננים להיכנס לארץ
ברכת הקב"ה וברכת משה
מטרת הנדודים במדבר
תפקידו של משה בהעברת התורה
כוונות טובות
היעד: "נהר פרת"
בכייה לדורות
חיל-החלוץ של עם-ישראל
על-ידי הירידה זוכים לעלות
השבתות - למעלה מהגלות
שמחה יתרה בשבתות בין-המצרים
למה היה המן לבן

אלה הדברים אשר דבר משה (דברים א,א)

ספר דברים נפתח בדברי התוכחה שמוכיח משה רבנו את בני-ישראל על החטאים שחטאו במשך ארבעים שנות הנדודים במדבר. הוא מגולל את האירועים שעברו על העם, ובתוך כך משמיע את דברי תוכחתו.

אולם חז"ל1 אומרים, שדברי התוכחה נרמזים כבר בפסוק הראשון2: "אלה הדברים אשר דיבר משה... במדבר, בערבה, מול סוף, בין פארן ובין תופל, ולבן וחצרות ודי זהב". המקומות המצויינים כאן רומזים לחטאים שונים של בני-ישראל, שכן מקצת השמות אינם שמות מקומות כלל, אלא רק רמז לחטא.

לימוד זכות

למשל, אחד המקומות המוזכרים הוא : "ודי זהב". לא מצאנו שם כזה בכל סיפור נדודיהם של בני-ישראל במדבר, כי לא היה מקום שנקרא 'די זהב'. לכן מפרש רש"י, שהשם הזה רומז לחטא העגל: "הוכיחן על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם".3

משה רבנו בוחר להזכיר את כל החטאים הללו ברמז בלבד, כפי שמפרש רש"י: "הזכירם ברמז מפני כבודם של ישראל". יש להוסיף, שמשה לא הסתפק רק באזכור החטאים ברמז, אלא בחר רמזים שיש בהם גם לימוד זכות על עם-ישראל.

ניסיונות קשים

המילה "במדבר" רומזת ל"בשביל מה שהכעיסוהו במדבר", אבל יש בה גם לימוד זכות: מכיוון שבני-ישראל היו במדבר, שהוא ה"מדבר הגדול והנורא, נחש, שרף ועקרב, וצימאון אשר אין מים"4, מצב שמעמיד את האדם בניסיון קשה, אין להאשימם כל-כך על שהכעיסו שם את הקב"ה.

בהמשך אומר משה: "בערבה". מפרש רש"י: "בשביל הערבה שחטאו בבעל פעור בשיטים בערבות מואב". אולם "בערבה" הלוא היא ערבות מואב, ואנו יודעים שהעם המואבי מוצאו מבתו הבכורה של לוט, ש"לא הייתה צנועה" ו"פרסמה שמאביה הוא"5. על-כן ברור שהמקום הזה היה מקום של פריצות, וממילא גם כאן היה הניסיון גדול ביותר. יש אפוא לראות גם בזה לימוד זכות על עם-ישראל.

אחר-כך אומר משה: "מול סוף". רמז "על מה שהמרו בים-סוף, בבואם לים-סוף". ברור שגם כאן יש לימוד זכות - הלוא בני-ישראל עמדו אז במצב קשה ביותר, כשלא נראתה שום אפשרות טבעית להינצל, ואולי משום כך "המרו בים-סוף".

כבודם של ישראל

גם על חטא העגל רמז משה לימוד זכות, כשכינה זאת במילים "די זהב". כשהתחנן משה לפני הקב"ה שיסלח לעם-ישראל על חטא העגל, אמר: "אתה הוא שגרמת להם, שהשפעת להם זהב וכל חפצם, מה יעשו שלא יחטאו?". וכך יש גם כאן לימוד זכות, שחטא העגל נגרם מריבוי הזהב, שהעביר את בני-ישראל על דעתם.

למדנו אפוא עד כמה יש להיזהר בכבודם של ישראל, שגם כשמוכיחים אותם על חטאיהם, יש לעשות זאת ברמז ואף ללמד זכות על עם-ישראל, כי גם הירידה הרוחנית של עם-ישראל היא לצורך העלייה שתבוא אחר-כך, עלייה שתגיע לשלמותה בגאולה האמיתית והשלמה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך יד, עמ' 1)

----------
1) הובא בפירוש רש"י על הפסוק.
2) דברים א,א.
3) ראה רבנו בחיי כאן.
4) דברים ה,טו.
5) פירוש רש"י בראשית יט,לז. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)