חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:47 זריחה: 5:47 ט' בתמוז התשפ"ד, 15/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

כוחו של משה רבנו

אם משה הצליח לבטל את העונש שרצה הקב"ה להעניש את כלל העם, מדוע לא הצליח להביא סליחה גם למרגלים עצמם?
מאמרים נוספים בפרשה
יש לימוד ויש לימוד
כשהקב"ה מצווה - אפשר לבצע
צריך לחשוב לבד
לא לנטות מהאמת
המנהיג מקריב את עצמו
בלי מסקנות מיותרות
אין לנתק את המעשה מהכוונה
הכוח לעשות דברים בלתי-אפשריים
תשובות מוחצות
הוויכוח עם המרגלים
התורה לא ניתנה למלאכי-השרת
עונש לטובה
אצל הקב"ה אין "לא יכול"
"עושה האמת מפני שהוא אמת"
הקב"ה אוהב את הקטנים
כוחו של משה רבנו
כוונות וביצוע
לא לנתק את הציצית מהטלית
מסירות-נפש למען בני הדור
קביעת גבולות כבסיס לאחדות

וילינו עליו את כל העדה (במדבר יד,לו)

בפרשתנו מתואר חטאם של המרגלים, אשר הוציאו את דיבת הארץ רעה, המרידו את כל העם נגד ה' ואף דיברו סרה במשה רבנו. בשל כך רצה הקב"ה להמית את כל העם, ואז קם משה והתפלל וביקש: "סלח-נא לעוון העם הזה כגודל חסדך".1

הקב"ה נענה לו2: "ויאמר ה' סלחתי כדבריך", אולם גזר שדור המדבר לא יזכה להיכנס לארץ, אלא כל מי שיגיע לגיל שישים ייאסף אל עמיו, עד תום הדור הזה.

המרגלים והעם

עם זאת, למרגלים לא סלח ה' - "וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה".3 נשאלת כאן השאלה, אם משה הצליח לבטל את העונש שרצה הקב"ה להעניש את כלל העם, מדוע לא הצליח להביא סליחה גם למרגלים עצמם?

התשובה לשאלה זו רמוזה בפסוק שמופיע לאחר תפילתו של משה רבנו ותשובתו של הקב"ה4: "והאנשים אשר שלח משה... וישובו וילינו עליו את כל העדה". לכאורה פסוק זה מיותר, שכן התורה כבר סיפרה את חטאם של המרגלים. אלא כאן נרמזת התשובה למיתתם המידית של המרגלים.

קטגור וסנגור

יש הבדל מהותי בין חטא המרגלים לחטאו של כלל העם. בני-ישראל אמנם התרעמו והתלוננו ובכו, אך הדבר נבע מהפחד שהכניסו בליבם המרגלים, שהם עלולים "לנפול בחרב, נשינו וטפנו יהיו לבז".5 לעומתם, המרגלים התכוונו לחלוק על משה רבנו, כמו שמדגישה התורה: "וילינו עליו את כל העדה", ולכן לא הועילה כאן תפילתו של משה.

הואיל והמרגלים קמו נגד מעמדו המיוחד של משה רבנו, כמי שעומד בין ה' ובין עם-ישראל, לא היה יכול משה רבנו לעורר רחמים עליהם, מכיוון שהוציאו את עצמם מתחום השפעתו. זה הכלל: "אין קטגור נעשה סנגור"6 - מכיוון שעניינו של משה נעשה 'קטגור' למרגלים, אין הוא יכול לשמש להם 'סנגור'.

'משה' שבדור

נאמר ב'תיקוני זוהר'7 שבכל דור ודור יש 'אתפשטותא דמשה', הם צדיקי הדור שדואגים ומתפללים בעבור כל אחד ואחד מעם-ישראל. סיפור המרגלים מוכיח את כוחם של צדיקי הדור, שיכולים להביא סליחה אפילו על חטא חמור כל-כך כחטא המרגלים, עד שגם לאחר שנגזרה מיתה על בני-ישראל הוסיפו לחיות שנים רבות.

אמנם כל אחד ואחד יכול ואף חייב להתפלל לה' בעצמו8, אך בכל-זאת אנו זקוקים לתפילת 'משה' שבדור, ויתרה מזו, תפילתו של היחיד עולה ומתקבלת על-ידי 'משה' שבדור. שכן 'משה' שבדור הוא בבחינת 'ראש' ו'מוח'9, שמרגיש יותר מכל איבר בודד את צרכיו האמיתיים והוא מחובר תדיר עם הקב"ה. כך 'משה' שבדור הוא הדואג לכל יהודי יחיד והוא המתפלל ומוריד מלמעלה כל טוב בגשמיות10 וברוחניות לכלל ולפרט.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך יג, עמ' 44)

----------

1) במדבר יד,יט.

2) שם, כ.

3) שם, לז.

4) שם, לו.

5) שם, ג.

6) הובא בפירוש רש"י ויקרא טז,ד. וראה ברכות נט,א. ושם נסמן. ירושלמי ראש השנה פרק ג הלכה ב. יומא פרק ז הלכה ג. ויקרא רבה פרשה כא,י.

7) תיקון סט (קיד,א). וראה תניא פרק מב. ועוד.

8) רמב"ם תחילת הלכות תפילה. וראה שולחן ערוך אדמו"ר הזקן סימן קו סעיף ב.

9) תניא פרק ב.

10) לקוטי תורה במדבר לא,ד. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)