חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:36 י"ד בסיון התשפ"ד, 20/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

צריך לחשוב לבד

רצונו של הקב"ה הוא, שהאדם יתאמץ ויחשוב בעצמו איך לקיים את ציווי ה' בצורה הטובה והשלמה ביותר. אין לצפות לציווי מיוחד על כל פרט ופרט
מאמרים נוספים בפרשה
יש לימוד ויש לימוד
כשהקב"ה מצווה - אפשר לבצע
צריך לחשוב לבד
לא לנטות מהאמת
המנהיג מקריב את עצמו
בלי מסקנות מיותרות
אין לנתק את המעשה מהכוונה
הכוח לעשות דברים בלתי-אפשריים
תשובות מוחצות
הוויכוח עם המרגלים
התורה לא ניתנה למלאכי-השרת
עונש לטובה
אצל הקב"ה אין "לא יכול"
"עושה האמת מפני שהוא אמת"
הקב"ה אוהב את הקטנים
כוחו של משה רבנו
כוונות וביצוע
לא לנתק את הציצית מהטלית
מסירות-נפש למען בני הדור
קביעת גבולות כבסיס לאחדות

שלח לך. לדעתך (פירוש רש"י, במדבר יג,ב)

כשהקב"ה ציווה את משה לשלוח מרגלים לארץ-ישראל, אמר לו1: "שלח לך". מסבירים חז"ל2, שרעיון שילוח המרגלים בא מעם-ישראל, ומשה נועץ בקב"ה. אמר לו הקב"ה: "שלח לך - לדעתך"; כלומר, אם אתה רוצה לשלוח - שלח.

ברור שמשה לא הטיל ספק בכך שהארץ טובה והוא לא פקפק בהבטחת ה' לתיתה לעם-ישראל. כוונתו3 בשיגור המרגלים הייתה רק להשיג מידע על דרך ניהול המלחמה לכיבוש הארץ. למעשה, כך נאמר במפורש בפסוק4: "נשלחה אנשים לפנינו|80 וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא אליהן".

אמנם הקב"ה הבטיח את ארץ-ישראל לעם-ישראל, אבל על-פי התורה אין סומכים על הנס5 וצריך לעשות הכול בדרך הטבע. לכן חשב משה שזה דבר נכון לשלוח מרגלים. ועם זאת, לא סמך על עצמו והתייעץ בקב"ה.

מובן מאליו

אלא שעל-פי הדברים הללו נשאלת שאלה: אם אמנם כך צריך היה לנהוג, למה הקב"ה לא ציווה מעצמו לשלוח מרגלים? אם אכן על-פי התורה צריך היה לשלוח את המרגלים, למה השאיר זאת הקב"ה להחלטתו של משה, וגם לאחר שהציע את הדבר אמר לו: "שלח לך - לדעתך"?

התשובה פשוטה: דווקא משום שהדבר התחייב מטבע הדברים, והיה מובן מאליו שצריך להתכונן לכיבוש הארץ בצורה הטבעית הטובה ביותר, לא היה הקב"ה צריך לפרט זאת. ולא רק שהקב"ה לא היה צריך לומר זאת, אלא רצונו של הקב"ה הוא, שהאדם יתאמץ ויחשוב בעצמו איך לקיים את ציווי ה' בצורה הטובה והשלמה ביותר.

תפקיד נצחי

מעניין זה בפרשת המרגלים אפשר להפיק לקח נצחי: כשם שיוצאי מצרים נצטוו לכבוש את ארץ כנען ולעשות ממנה ארץ-ישראל, כך, במשמעות הרעיונית, מוטל תפקיד זה על כל יהודי בכל דור ודור. הקב"ה מצווה אותו 'לכבוש' את הארציות והחומריות של העולם, ולהעמידן לשירות הקדושה.

יכול אדם לחשוב, שעליו לצפות לציווי מיוחד על כל פרט ופרט; הוא מחכה שמשה רבנו של הדור יאמר לו בדיוק לאן ללכת, מה לומר ומה לעשות. מלמדת התורה, שצריך לחשוב ולהתייגע לבד. על כל אחד להתבונן סביבו, לראות בעצמו את האפשרויות העומדות לפניו, ולהחליט בעצמו מהי הדרך הטובה ביותר למלא את רצון ה' ו'לכבוש' את העולם תחת ממשלת הקדושה.

לא לפקפק

עם זאת, צריך גם לזכור את הלקח העיקרי מפרשת המרגלים: כששולחים אותך לברר כיצד לבצע את השליחות, אל לך לחוות דעה על עצם השליחות. טעותם של המרגלים הייתה, שהחליטו כי המשימה כולה קשה מדי. בכך חטאו, כי לא לשם כך שלחו אותם.

על עצם התפקיד שמוטל על יהודי, אסור שיהיו פקפוקים. גם הדרכים לביצועו צריכות להתאים לכללי התורה ולציוויו של הקב"ה. אבל כל אחד נדרש להפעיל בעצמו את שכלו ואת הבנתו ולמצוא בכוחות עצמו את הדרך הטובה ביותר למלא אחר רצון ה'.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי ספר השיחות תשמ"ח, כרך ב, עמ' 490)

----------

1) במדבר יג,ב.

2) סוטה לד, תחילת עמוד ב (על-פי גרסת עין-יעקב). פירוש רש"י על הפסוק. ועוד.

3) רמב"ן תחילת פרשתנו. וראה גם אור החיים שם.

4) דברים א,כב.

5) פסחים סד,ב. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)