חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:51 זריחה: 5:37 כ"ח בסיון התשפ"ב, 27/6/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שוויון - לא בכל תנאי

שיוויון הוא ערך חשוב. אחדות היא מטרה מקודשת. אבל אחדות אמיתית אין פירושה טשטוש ייחודו של כל פרט, אלא להפך - מיצוי כל הכוחות של כל הפרטים למען המטרה המשותפת.
מאמרים נוספים בפרשה
שלוש אותיות, שלוש תפיסות
לראות את היחיד שבציבור
בית מלא ספרים חייב במזוזה
מיטב הכוחות - לקב"ה
מחלוקת שהניבה תוצאה חיובית
מה, בעצם, רצה קורח?
שוויון - לא בכל תנאי
מעלת האור
התשוקה לכהונה - תשוקה חיובית
לימוד זכות של משה רבנו
ניסיון ההצלה האחרון
החיבור בין הטבע והנס
יהודים ושקדים
אי-אפשר להפריע ליהודי
התבטלות גמורה
כוחה של מחשבה
יהודי כשליח ה'
לתת לקב"ה מן המובחר
נס המטות - הוכחה נצחית
חשוב לעשות, חשוב שהמעשים יאירו

מדוע תתנשאו על קהל ה' (במדבר טז,ג)

פרשתנו מספרת על מחלוקת קורח ועדתו נגד משה רבנו. טענתו העיקרית הייתה1: "כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה', ומדוע תתנשאו על קהל ה'?". כלומר, קורח תבע שוויון מוחלט בין כל בני-ישראל - הוא רצה שתהיה אחדות מושלמת בין כל חלקי העם.

אולם התורה אומרת, כי פנימיותה וסופה של טענה זו אינה אחדות, אלא מחלוקת2; ומחלוקת קשה ביותר, עד שכל מחלוקת שלילית שעלולה להיות אצל יהודים יונקת את כוחה ממחלוקת קורח ועדתו ונקראת על שמה.3

שמירת הייחוד

ההסבר לכך רמוז בדברי משה רבנו: "בוקר ויודע ה'"4, וכפי שמפרש זאת המדרש5: "אמר להם משה, גבולות חלק הקב"ה בעולמו. יכולין אתם לערב יום בלילה?!... אם יכולין אתם לעכב אותה הבדלה שהבדיל הקב"ה בין היום ובין הלילה, כך תוכלו לבטל את זו".

פירוש הדבר: הקב"ה ברא את העולם באופן שכל נברא יש לו גדריו והגבלותיו, שבהם הוא נבדל מכל שאר הברואים. הבדלה זו חיונית לקיומו של העולם, שכן לכל יצור תפקיד מיוחד, והוא נברא על-פי התפקיד שעליו למלא. שלמותו של כל נברא היא דווקא כאשר הוא שומר על גדריו ועל תכונותיו המיוחדות, וממלא באמצעותם את תפקידו. אם הנברא אינו ממלא את ייעודו-הוא, אלא מנסה להידמות למשהו אחר - הוא גורם בלבול בכל סדרי בראשית.

חלוקה אלוקית

החלוקה בין כוהנים, לוויים וישראלים (ובקרב הכוהנים עצמם - בין כוהן הדיוט לכוהן הגדול) לא הייתה חלוקה שרירותית. זו החלוקה האלוקית בין הנשמות השונות בעם-ישראל, שנבראו באופן שונה אלה מאלה, על-פי השליחות האלוקית שמוטלת על כל סוג. רצון ה' הוא, שכל אחד ואחד מהסוגים הללו ימלא תפקיד מיוחד, ולכן נקבעה ההבדלה הזאת.

ביטול המחיצות בין הסוגים השונים שבעם-ישראל, לא זו בלבד שלא היה מביא אחדות, כפי שחשב קורח, אלא להפך - הדבר היה גורם הרס, פירוד וחורבן. אחדות אמיתית אין פירושה טשטוש ייחודו של כל פרט, אלא להפך - מיצוי כל הכוחות של כל הפרטים למען המטרה המשותפת. צריך שיהיו כוהנים, לוויים וישראלים, ושכל אחד מהם יתרום לכללות העם את מה שהוא יכול לתרום על-פי גדריו ותפקידיו.

חשיבות המחיצות

סיפורו של קורח יש בו לקח ניצחי גם לימינו אלה: יש הסבורים שלמען ה'אחדות' וה'שלום' מותר לוותר על מחיצות שונות - מחיצות בין גברים לנשים, בין דיעות ואמונות, בין ישראל לעמים וכדומה. למדים אנו מפרשת קורח, שמעשים כאלה לא זו בלבד שאינם מביאים אחדות, אלא הם מוליכים לפירוד לבבות.

דברים שמעצם טבעם צריכים להיות מובדלים (כמו אש ומים), אינם יכולים להביא ברכה אלא כשהם אמנם מובדלים ומופרדים - וזו הדרך לאחדות אמיתית ולשלום אמיתי.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך יח, עמוד 202)

----------
1) קורח טז,ג.
2) וכתרגום אונקלוס על "ויקח": "ואתפלג".
3) להעיר מאבות פרק ה משנה יז: "כל מחלוקת כו' שאינה לשם שמים כו' זו מחלוקת קורח וכו'".
4) קורח טז,ה.
5) תנחומא פרשתנו ה. במדבר רבה שם, ז. הובא ברש"י שם. וראה תנחומא שם ג. במדבר רבה שם ד. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)