חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:12 זריחה: 6:37 ז' בשבט התשפ"ג, 29/1/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הקב"ה מודה לדברי הנשים

גדולתן של בנות צלפחד באה לידי ביטוי לא רק בתשובת ה', אלא גם בעצם הדרישה עצמה - בחביבות שחיבבו הנשים את ארץ-ישראל
מאמרים נוספים בפרשה
קנאות לאהבת-ישראל
קנאות מתוך שלום
איך מגיעים לשלמות הטוב?
להיות איש פלא
פינחס זה אליהו
זיכוך נצחי
המפתח נמסר לידינו
המפתח נמסר לידינו
מסירת-נפש שמביאה את הגאולה
כוחו של הרהור תשובה
נחלת הלוויים בזמן הגאולה
נחלה לעתיד
לכל יהודי נחלה משלו
שלוש רמות של התקשרות
גם ההקדמות חשובות
אהבת ארץ-ישראל
הקב"ה מודה לדברי הנשים
כוחה של תפילה אחת
יהודי נדרש להיות "נביא לגויים"
מסירות-נפש שלמעלה מהתורה
חביבות מיוחדת לענייני קדושה

תנה לנו אחוזה (במדבר כז,ד)

פרשתנו מספרת על בקשתן של בנות צלפחד לקבל נחלה בארץ-ישראל, במקום אביהן שמת במדבר: "למה ייגרע שם אבינו... תנה לנו אחוזה".1 בעקבות דרישתן, הקריב משה את משפטן לפני ה', והקב"ה ענה: "כן בנות צלפחד דוברות". מפרש רש"י: "יפה תבעו. אשרי אדם שהקב"ה מודה לדבריו".

פרשה זו מבטאת את חשיבותן וחכמתן של בנות צלפחד, עד שהקב"ה עצמו הצדיק את תביעתן לנחלה בארץ-ישראל. אך גדולתן באה לידי ביטוי לא רק בתשובת ה'. גם בעצם הדרישה עצמה מודגשת מעלתן של בנות-ישראל על הגברים - בחביבות שחיבבו הנשים את ארץ-ישראל.

טיעונים "מקודשים"

גם בשעת חטא המרגלים הייתה דעתן של הנשים, ללא יוצאת מן הכלל, כי "טובה הארץ מאוד מאוד".2 המדרש3 אומר, שהנשים "לא היו עמהם (עם המרגלים) בעצה". הן דבקו באהבתן לארץ-ישראל ובאמונתן האיתנה בקב"ה.

סירובם של הגברים להיכנס לארץ-ישראל, היה בו גם מניע רוחני: הם חפצו להישאר במדבר, שם לא היו מופרעים על-ידי עיסוקים גשמיים. הם רצו להתמקד בהתעלות רוחנית טהורה. לכן לא רצו להיכנס לארץ. אך הנשים לא התייחסו כלל לטיעונים 'מקודשים' אלו, אלא חפצו בכל ליבן לעשות את רצון-ה' - להיכנס לארץ.

בדוגמת צדיקים

את מעלתן זו של הנשים, מדגישה פרשתנו. בנות צלפחד דרשו: "תנה לנו אחוזה" (בארץ-ישראל), ממש בניגוד מוחלט לטענת הגברים: "ניתנה ראש ונשובה מצרימה".4 לכן זכו זכות נפלאה: "ראויה הייתה פרשה זו להיכתב על-ידי משה, אלא שזכו בנות צלפחד, ונכתבה על ידן".

מכאן ניתן להפיק לקח נצחי, עד כמה גדול כוחן ועצומה זכותן של נשי-ישראל. כאשר הן מגלות את האמת של נשמתן האלוקית, את ה'חלק א-לוה ממעל ממש' שבהן, מסוגלות הן לפעול גדולות ונצורות, ועד שהקב"ה מודה לדבריהן! בדוגמת הצדיקים, עליהם כתוב: "צדיק גוזר והקב"ה מקיים".5

היסוד בידן

כיצד, למעשה, יכולות הנשים להגיע למעלה נפלאה כזו של בנות צלפחד? על-ידי התחזקות בענייני היהדות השייכים להן. כשם שאז הצטיינו בנות צלפחד (ושאר הנשים) בהרגשה של חביבות הארץ, כך גם כיום - יש ענייני יהדות עיקריים התלויים באופן טבעי בנשי-ישראל, ודווקא הן מסוגלות לפעול בהם הרבה יותר מהגברים.

לדוגמה: כשרות וטהרת המשפחה, אלה תחומים שמופקדים בידי האישה. כשאישה מגלה רצון תקיף ומוחלט לשמור על מצוות אלו ולהפיצן בסביבתה, היא מצליחה בכך יותר מהגברים. זכותה של האישה, שדווקא בידיה הופקדו אבני-היסוד של עם-ישראל, שבזכות שמירתן יגיעו כל ישראל בקרוב ממש לגאולה השלמה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך יג, עמ' 256)

-----------
1) במדבר כז,ד.

2) שם יד,ז.

3) במדבר רבה פרשה כא,י. תנחומא פינחס ז. ילקוט שמעוני במדבר פרק כז סימן תשעג.

4) במדבר יד,

5) ראה תנחומא וירא יט. זוהר חלק ב טו, א. וראה שבת נט,ב. כתובות קג,ב. סוטה יב,א. וראה אור התורה להרב המגיד תחילת פרשת בשלח: "נחת ותענוג גדול ושמחה גדולה כו'". ועוד. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)