חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:12 זריחה: 6:37 ז' בשבט התשפ"ג, 29/1/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

גם ההקדמות חשובות

מריבוי ההדגשות שהתורה מדגישה בדבר הצורך בגורל דווקא, נראה שהייתה בזה כוונה עליונה חשובה ביותר
מאמרים נוספים בפרשה
קנאות לאהבת-ישראל
קנאות מתוך שלום
איך מגיעים לשלמות הטוב?
להיות איש פלא
פינחס זה אליהו
זיכוך נצחי
המפתח נמסר לידינו
המפתח נמסר לידינו
מסירת-נפש שמביאה את הגאולה
כוחו של הרהור תשובה
נחלת הלוויים בזמן הגאולה
נחלה לעתיד
לכל יהודי נחלה משלו
שלוש רמות של התקשרות
גם ההקדמות חשובות
אהבת ארץ-ישראל
הקב"ה מודה לדברי הנשים
כוחה של תפילה אחת
יהודי נדרש להיות "נביא לגויים"
מסירות-נפש שלמעלה מהתורה
חביבות מיוחדת לענייני קדושה

על פי הגורל תיחלק נחלתו (במדבר כו,נו)

בפרשת השבוע מפרטת התורה את סדר הנחלת הארץ לבני-ישראל. התורה מצווה, שהנחלות יהיו על-ידי גורל1: "על-פי הגורל תיחלק נחלתו". חז"ל2 מפרשים זאת במובן הפשטני ביותר - "על-פי הגורל" - לפי פיו של הגורל: "הגורל עצמו היה צווח ואומר, אני הגורל עליתי לגבול פלוני לשבט פלוני".

ידוע הכלל3 שאין הקב"ה עושה נס לחינם. על-אחת-כמה-וכמה נס כה גדול, שגורל מדבר. לשם מה אפוא היה צורך בנס כזה בחלוקת הארץ? מדוע לא היה אפשר היה לחלק את הארץ על-פי גורל רגיל?

גורל מדבר

עניין הגורל נראה כאמצעי טכני לחלוקת הארץ, אולם מריבוי ההדגשות שהתורה מדגישה בדבר הצורך בגורל דווקא, נראה שהייתה בזה כוונה עליונה חשובה ביותר. כשהתורה מדגישה: "אך בגורל יחלק את הארץ"4, פירוש הדבר שרק באמצעות הגורל תתבצע החלוקה, ולא על-ידי שום אמצעים נוספים.

לכן כדי שיהיה ברור לגמרי שהחלוקה נעשית רק על-ידי הגורל, היה צורך בנס המיוחד של "הגורל עצמו היה צווח ואומר", שכן אז ראו הכול שהגורל בלבד הוא הקובע את הנחלות.

דיוק מושלם

אולם עדיין הדבר דורש הסבר: אילו עניין הגורל היה מצווה בפני עצמה ומהות בעלת תכלית לעצמה, אפשר היה להבין מדוע היה חשוב כל-כך הדיוק בכל הפרטים. אבל ככלות הכול, הגורל היה רק אמצעי לקיום מצוות יישוב הארץ. האם גם האמצעי צריך היה להיות בתכלית הדיוק, עד כדי צורך בנס מיוחד?

ההסבר נעוץ בכך, שבענייני התורה יש לכל דבר תכלית לעצמו.5 גם דברים שאינם אלא הקדמות הכרחיות, מקבלים חשיבות של מצווה ממש. ולכן, מכיוון שהתורה קבעה שחלוקת הארץ תיעשה על-פי הגורל (וחזרה על הציווי כמה פעמים) - הכרחי היה שכל פרטי הגורל יהיו מושלמים, ושהבירור שבאמצעותו יהיה מוחלט, עד שהגורל עצמו ידבר.

כיבוש רוחני

כיבוש הארץ יש לו משמעות נצחית. יהודי נדרש 'לכבוש' את הארציות והחומריות של העולם, ולעשות מכל דבר 'ארץ-ישראל' - כלי להשראת הקדושה. עבודה זו צריכה להיות מושלמת בשני מובנים: א) לכבוש את כל הארץ - לא להשאיר שום חלק מהמציאות מחוץ לשלטון הקדושה; ב) הכיבוש צריך להיות בכל כוחות נפשו של האדם, במחשבה, דיבור ומעשה.6

מלמדת אותנו התורה, שאין לחלק בין העבודה עצמה לבין ההכנות לה. כל פרט שקשור בעבודת-ה', אפילו אם מדובר בהכנה למצווה, יש לו חשיבות עליונה, ויש לעשותו בתכלית השלמות. וזו ההכנה להתנחלות השלמה בכל ארץ-ישראל, בגאולה האמיתית והשלמה, בקרוב ממש.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שולחן שבת" על-פי ספר השיחות תנש"א כרך ב, עמ' 695)

-----------
1) במדבר כו,נו.

2) רש"י שם. שם נד. על פי תנחומא פינחס ו. במדבר רבה פרשה כא,ט.

3) דרשות הר"ן דרשה ח. ועוד.

4) במדבר כו,נה.

5) ראה צפנת פענח על התורה תחילת פרשת מסעי. מהדורא תנינא נא,ג. מפענח צפונות פרק ז. ובכמה מקומות.

6) תניא פרק ד. וראה באריכות בספר השיחות תש"נ כרך ב עמוד 463 ואילך. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)