חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:35 זריחה: 6:30 ח' בתשרי התשפ"ד, 23/9/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שלוש רמות של התקשרות

ארץ-ישראל הונחלה בשלוש דרכים: 'חלק', 'גורל' ו'ירושה'. אלה שלוש רמות של קשר בין עם-ישראל לארץ-ישראל. 'חלק' - קשר שכלי והגיוני. 'גורל' - קשר על-שכלי. 'ירושה' - התקשרות עצמית.
מאמרים נוספים בפרשה
קנאות לאהבת-ישראל
קנאות מתוך שלום
איך מגיעים לשלמות הטוב?
להיות איש פלא
פינחס זה אליהו
זיכוך נצחי
המפתח נמסר לידינו
המפתח נמסר לידינו
מסירת-נפש שמביאה את הגאולה
כוחו של הרהור תשובה
נחלת הלוויים בזמן הגאולה
נחלה לעתיד
לכל יהודי נחלה משלו
שלוש רמות של התקשרות
גם ההקדמות חשובות
אהבת ארץ-ישראל
הקב"ה מודה לדברי הנשים
כוחה של תפילה אחת
יהודי נדרש להיות "נביא לגויים"
מסירות-נפש שלמעלה מהתורה
חביבות מיוחדת לענייני קדושה

אך בגורל יחלק את הארץ (במדבר כו,נה)

בפרשת השבוע מדובר על חלוקת הארץ לשבטים, על-פי הגורל. למעשה, הגורל היה אחד משלוש דרכים של הנחלת הארץ:

האחת היא חלק - חלוקת הארץ על-פי מפתח של "לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו".1

השנייה היא גורל - "אך בגורל יחלק את הארץ".2

והדרך השלישית היא ירושה - "ונתתי אותה לכם מורשה".3

שלוש דרכים אלה מציינות שלוש רמות של קשר בין עם-ישראל לארץ-ישראל: 'חלק' מציין קשר שכלי והגיוני, כשם שחלוקת הארץ הייתה על-פי מפתח הגיוני של "רב" ו"מעט". 'גורל' - הוא קשר על-שכלי, כשם שהחלוקה שעל-פי הגורל היא על-שכלית. ו'ירושה' פירושה התקשרות מצד עצם המהות, כשם שהיורש זוכה בירושה מכוח היותו מהות אחת עם אביו.

ארץ ועם

הנחלתה של ארץ-ישראל לעם-ישראל אינה סתם נתינה של כברת ארץ לעם כלשהו. יש זיקה עמוקה בין השניים. ארץ-ישראל נקראת נחלת ה'4 וגם עם-ישראל נקרא נחלת ה'.5 בדברי חז"ל נאמר6, שהקב"ה אומר: "יבואו ישראל שבאו לחלקי, וינחלו את הארץ שבאה לחלקי". מכאן שיש קשר עמוק בין שניהם.

ואכן, כשם שמצאנו שלושה רבדים של קשר בין עם-ישראל לארץ-ישראל ('חלק', 'גורל' ו'ירושה'), כך אנו מוצאים שלוש רמות אלה של התקשרות גם בין עם-ישראל לקב"ה. אחת הדוגמאות לכך היא בנוסח התפילה: "אשרינו מה טוב חלקנו ('חלק'), ומה נעים גורלנו ('גורל'), ומה יפה ירושתנו ('ירושה')".

קשר מוגבל

הקשר מסוג 'חלק' מציין התקשרות של יהודי עם הקב"ה הנגזרת מתוך עבודת ה'. זהו קשר שנוצר על-ידי מעשיו של האדם, ועוצמתו תלויה במידת הדבקות בעבודת ה'. על-כן זה קשר מוגבל ומותנה.

'גורל' - זו התקשרות שאינה תלויה במעשיו של האדם. זהו הקשר שנוצר על-ידי שהקב"ה "בחר בנו מכל העמים"7 - בחירה חופשית, שאינה נובעת מטעמים שכליים ואינה תלויה בדבר.

אולם גם בקשר של 'גורל' עדיין נשארים כאן שני דברים: הקב"ה ועם-ישראל; אלא שהם מתחברים זה עם זה, בכך שהקב"ה בוחר בעם-ישראל. הקשר של 'ירושה' פירושו, שאין כאן שני דברים, אלא הקב"ה ועם-ישראל הם דבר אחד, כשם שהיורש עומד במקום המוריש. זו ההתקשרות העמוקה ביותר.

תקופת הגאולה

שלושה סוגי התקשרות אלו מתחלקים לשלוש תקופות: הקשר בין עם-ישראל לקב"ה בתקופה שלפני מתן-תורה, היה בדרגת 'חלק'. אחר-כך, במתן-תורה, בחר בנו הקב"ה מכל העמים ונוצר קשר של בחירה - 'גורל'. אולם ההתקשרות הגדולה ביותר, זו של 'ירושה', שבה הקב"ה ועם-ישראל הם דבר אחד ממש - תתגלה בגאולה האמיתית והשלמה, שאז יראו הכול ש"ישראל וקוב"ה כולא חד".

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך כח, עמ' 174)

----------
1) במדבר כו,נד.
2) שם נה.
3) שמות ו,ח.
4) שמואל-א כו, יט.
5) ראה דברים ד,כ. ט,כו.כט. לב,ט. ובכמה מקומות בנ"ך.
6) תנחומא ראה ח. וראה במדבר רבה פרשה כג,ז (בסופו).
7) נוסח ברכות התורה. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)